Tin tức TV: Sắt son tình hữu nghị Việt Nam - Lào hai bên biên giới

Suốt 60 năm qua, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào là mối quan hệ mẫu mực trong quan hệ quốc tế và là yếu tố quyết định thắng lợi của cách mạng hai nước.(đọc thêm)