Xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Giang, năm 2024, Ủy ban các cấp tập trung nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm kỷ luật.

Chú thích ảnh
Quang cảnh một hội nghị của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Giang. Ảnh (tư liệu): ubkttu.bacgiang.gov.vn

Ủy ban Kiểm tra các cấp đẩy mạnh kiểm tra, giám sát chuyên đề, đột xuất việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 9/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, truy tố, xét xử vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Đối tượng kiểm tra, giám sát tập trung cán bộ, đảng viên giữ cương vị chủ chốt hoặc được giao các nhiệm vụ quan trọng. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm như quản lý tài chính, đầu tư, xây dựng cơ bản, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, công tác cán bộ… để chủ động phòng ngừa vi phạm, ngăn chặn tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Năm 2024, Bắc Giang tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các kết luận kiểm tra, thông báo kết quả giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng. Đồng thời xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên bảo đảm phương châm, nguyên tắc, thủ tục; xử lý đồng bộ giữa kỷ luật của Đảng với kỷ luật hành chính, đoàn thể và thu hồi vật chất.

Các cuộc kiểm tra, giám sát bảo đảm nghiêm túc, nghiêm minh, thẳng thắn chỉ rõ và kiến nghị xử lý nghiêm vi phạm, khuyết điểm song cũng cần thận trọng xem xét, đánh giá tổng thể, khách quan, toàn diện tính chất, mức độ, động cơ, nguyên nhân dẫn đến các vi phạm, khuyết điểm.

Tỉnh thực hiện tốt phương châm "giám sát phải mở rộng", "kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm"; tập trung kiểm tra địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, dễ phát sinh tiêu cực, sai phạm, nơi có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, có vấn đề nổi cộm, bức xúc được cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Đồng thời chú trọng kiểm tra người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trong thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tỉnh kịp thời phát hiện, kiểm tra và kiên quyết xử lý đối với tổ chức đảng, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm những điều đảng viên không được làm, nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, tham nhũng, tiêu cực và những vụ việc gây bức xúc trong xã hội, thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo…

Năm 2023, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Giang đã tham mưu triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 97-KH/UBKTTW ngày 15/2/2023 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về quy trình kiểm điểm, xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật cùng quy trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh và một số tổ chức đảng, đảng viên; tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện Thông báo số 432-TB/UBKTTW ngày 28/2/2023 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Giang đã tham mưu xem xét, thi hành kỷ luật Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lục Nam; báo cáo, đề nghị Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải.

Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 225 tổ chức đảng và 533 đảng viên. Nội dung kiểm tra chủ yếu về thực hiện quy chế làm việc, những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, tài chính, xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, tài nguyên, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo… Qua kiểm tra cho thấy, 134 tổ chức đảng, 410 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, trong đó 5 tổ chức đảng vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật, 87 đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật; đã thi hành kỷ luật 4 tổ chức đảng và 68 đảng viên…

TTXVN/Báo Tin tức
Phú Yên: Kỷ luật một số đảng viên vi phạm
Phú Yên: Kỷ luật một số đảng viên vi phạm

Ngày 29/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên đã họp và quyết định thi hành kỷ luật đối với một số đảng viên vi phạm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN