Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Tổng cục 2 (Bộ Quốc phòng)

Nhân kỷ niệm 37 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 21/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đã đến thăm, làm việc với cán bộ chủ chốt Tổng cục 2 (Bộ Quốc phòng).

Lãnh đạo Tổng cục 2 đã báo cáo Tổng Bí thư về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, tổ chức xây dựng lực lượng và các mặt công tác khác của Tổng cục, đặc biệt là tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh Trí Dũng

Hơn 60 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ tình báo quốc phòng đã không ngừng phấn đấu, từng bước trưởng thành và phát triển về mọi mặt, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, mưu trí, dũng cảm, sẵn sàng xả thân làm nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc mọi công việc được giao, đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, viết lên những trang sử hào hùng của ngành tình báo quốc phòng Việt Nam. Những năm gần đây, lực lượng tình báo quốc phòng đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị, sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nỗ lực phấn đấu, khai thác có hiệu quả nhiều phương thức hoạt động, góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Lực lượng tình báo quốc phòng đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm, phục vụ và tham mưu có hiệu quả cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội hoạch định đường lối chính sách và lãnh đạo thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN... Lực lượng tình báo quốc phòng đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý, trong đó nhiều tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Nói chuyện với đông đảo cán bộ, chiến sỹ Tổng cục 2 (Bộ Quốc phòng), thay mặt Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tựu to lớn mà lực lượng tình báo quốc phòng đã đạt được trong những năm qua, đặc biệt là trong những năm gần đây; mong lực lượng tình báo quốc phòng tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của mình.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Bảo tàng của Tổng cục II. Ảnh : Trí Dũng

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Lực lượng tình báo quốc phòng có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong lực lượng vũ trang, có trách nhiệm thực hiện các hoạt động nghiệp vụ để phục vụ công tác tham mưu chiến lược toàn diện của Đảng, Nhà nước và quân đội, cũng như phục vụ công tác chuyên ngành của các ngành, các cấp, các địa phương, đóng góp hết sức quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư chỉ rõ: Tình hình thế giới và khu vực đang có những diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó lường, đất nước ta đang đứng trước cả thời cơ và thách thức lớn, đòi hỏi phải không ngừng chăm lo củng cố, tăng cường sức mạnh quốc phòng, kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ xây dựng CNXH với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI. Trong khi đặt lên hàng đầu nhiệm vụ phát triển kinh tế xây dựng đất nước, phải gia sức tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, coi đây là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng, Nhà nước và toàn dân, trong đó có quân đội nhân dân và công an nhân dân là lực lượng nòng cốt; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân hùng mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Về phương hướng tổ chức và hoạt động của tình báo quốc phòng trong thời gian tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh 5 nội dung cơ bản. Trong đó, trước hết cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tình báo quốc phòng, đây là bài học lớn, là nguyên tắc, nhiệm vụ rất quan trọng, là yêu cầu bức thiết trong tình hình hiện nay. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng không chỉ là gắn với sự lãnh đạo của tổ chức Đảng cấp trên, mà còn phải gắn với tổ chức Đảng ngay nơi mình làm việc, sinh hoạt, thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở đảng thực sự trong sạch vững mạnh, bảo đảm lãnh đạo mọi mặt hoạt động tình báo quốc phòng.

Cùng với thực hiện mục tiêu tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, Tổng Bí thư đề nghị Tổng cục 2 gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, phát huy hơn nữa vai trò tiên phong gương mẫu của từng cán bộ, đảng viên, vai trò hạt nhân lãnh đạo của từng tổ chức cơ sở Đảng.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đồng chí lãnh đạo Tổng cục II. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN.


Về thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm thời gian tới, Tổng Bí thư chỉ rõ: Cần sớm phát hiện âm mưu, ý đồ chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; tăng cường thực hiện nhiệm vụ chính trị đối ngoại; chống chuyển hóa, chống diễn biến hòa bình, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ; mở rộng phạm vi, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu cho Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu về tổ chức lực lượng, định hướng và trực tiếp chỉ đạo hoạt động nghiệp vụ, chủ động, tích cực góp phần thực hiện các mục tiêu chính sách của Đảng, Nhà nước ta về chính trị, ngoại giao, kinh tế...

Tổng Bí thư nhấn mạnh, cần tiếp tục thực hiện quyết liệt, tạo chuyển biến về chất trong việc tổ chức lực lượng theo hướng tinh gọn, hiệu quả; đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực nghiệp vụ sắc sảo, trình độ kiến thức chuyên môn tương xứng với trách nhiệm và các yêu cầu nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài. Trong tình hình mới, cán bộ tình báo cần có năng lực toàn diện, bên cạnh phẩm chất chính trị, còn phải tinh thông nghiệp vụ, am hiểu địa bàn, am hiểu các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, thông thạo ngoại ngữ... Cần có chiến lược, kế hoạch đào tạo cán bộ bài bản, chú ý xây dựng đội ngũ cán bộ kế thừa vững chắc; chủ động tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước có cơ chế, chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng tình báo quốc phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tổng Bí thư cũng lưu ý, Tổng cục 2 (Bộ Quốc phòng) cần tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, nhằm tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tham quan Khu trưng bày những hình ảnh, tư liệu, hiện vật về quá trình ra đời và phát triển của Tổng cục 2 (Bộ Quốc phòng) từ khi ra đời năm 1945 đến nay, ghi lưu bút vào sổ vàng truyền thống của Tổng cục.

Nguyễn Thị Sự
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN