Thắt chặt hơn nữa quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba

*Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Chủ tịch Raul Castro Ruz 


Nhận lời mời của lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam, đồng chí Raul Castro Ruz, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (HĐNN) và Hội đồng Bộ trưởng (HĐBT) nước Cộng hòa Cuba đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.


 

Quang cảnh hội đàm giữa đồng chí Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Raul Castro Ruz. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 

Chiều 8/7, lễ đón chính thức đồng chí Raul Castro đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón.


Ngay sau lễ đón, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với đồng chí Raul Castro Ruz.


Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiệt liệt chào mừng đồng chí Raul Castro, người bạn lớn và thân thiết của nhân dân Việt Nam, trở lại thăm Việt Nam trên cương vị là Lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước và Chính phủ nước Cộng hòa Cuba; coi đây là sự tiếp nối những nỗ lực chung của hai bên nhằm thúc đẩy bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai Đảng, hai nước và hiện thực hóa các thỏa thuận tại Tuyên bố chung Việt Nam - Cuba gần đây, góp phần tăng cường và nâng quan hệ giữa hai nước lên một tầm cao mới.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thông báo với Chủ tịch Raul Castro những nét lớn về tình hình Việt Nam gần đây; nêu bật những chủ trương, đường lối về chính trị, kinh tế, xã hội, những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 26 năm đổi mới, đồng thời nhấn mạnh những khó khăn, thách thức và bài học kinh nghiệm từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở Việt Nam; khẳng định nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản quang vinh, sẽ tiếp tục kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chân thành cảm ơn Chủ tịch Raul Castro đã trao đổi cởi mở, thân tình, trên tinh thần anh em, tin cậy lẫn nhau, về tình hình Cuba, quốc tế và quan hệ giữa hai Đảng, hai nước; bày tỏ vui mừng trước những thắng lợi to lớn của Cuba trong công cuộc bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia và xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhất là những thắng lợi bước đầu rất đáng khích lệ của công cuộc cập nhật mô hình phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Đại hội VI Đảng Cộng sản Cuba tháng 4/2011 và tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Cuba, đứng đầu là đồng chí Raul Castro kính mến, nhân dân Cuba anh em sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp cách mạng cao cả của mình. Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba anh em về tình đoàn kết sâu sắc, sự ủng hộ to lớn và quý báu đối với sự nghiệp giải phóng và thống nhất đất nước trước đây cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay của nhân dân Việt Nam; khẳng định lập trường nhất quán ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Cuba và quyết tâm của Đảng và nhân dân Việt Nam không ngừng củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị, đoàn kết thủy chung, tin cậy lẫn nhau và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.


Chủ tịch Raul Castro cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho đồng chí và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Cuba những tình cảm thân thiết, sự đón tiếp trọng thị, thắm tình đồng chí, anh em; bày tỏ xúc động và vui mừng được trở lại thăm đất nước Việt Nam anh hùng, được chứng kiến những thay đổi lớn lao trên quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Chủ tịch Cuba đánh giá cao những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, coi đó là nguồn cổ vũ lớn lao, là kinh nghiệm quý đối với nhân dân Cuba trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong giai đoạn Cuba đang tiến hành công cuộc cập nhật mô hình phát triển kinh tế - xã hội của mình; đánh giá cao vai trò, vị thế quốc tế ngày càng tăng của Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á, châu Á-Thái Bình Dương cũng như trên các diễn đàn, tổ chức quốc tế; tin tưởng chắc chắn rằng Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam, giành nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Raul chân thành cảm ơn tình cảm đoàn kết, sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu về tinh thần và vật chất mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em luôn dành cho nhân dân Cuba, nhất là trong những năm tháng khó khăn của "thời kỳ đặc biệt".


Chủ tịch Raul đã thông báo những nét lớn về tình hình Cuba, về những thành tựu hết sức có ý nghĩa mà Đảng và nhân dân Cuba đã giành được trong bối cảnh bị bao vây cấm vận và thiên tai liên tiếp xảy ra, những kết quả bước đầu và những khó khăn, thách thức trong quá trình triển khai đường lối cập nhật mô hình phát triển kinh tế-xã hội của Đại hội VI; khẳng định quyết tâm bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia và những thành quả to lớn mà cách mạng Cuba đã đạt được, nhất là trên các lĩnh vực xã hội, y tế, giáo dục, khoa học-công nghệ, văn hóa, thể thao, thể hiện sự ưu việt và nhân văn của chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân Cuba đã lựa chọn.


Trên tinh thần tin cậy anh em, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Raul Castro Ruz đã trao đổi sâu rộng về quan hệ mọi mặt giữa hai Đảng, hai nước và những biện pháp cụ thể nhằm đưa quan hệ hợp tác toàn diện ngày càng đi vào chiều sâu; thúc đẩy các giải pháp hợp tác kinh tế, thương mại nhằm tăng tính hiệu quả, phù hợp với điều kiện mới và lợi ích của mỗi nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Raul Castro Ruz nhất trí tăng cường các cuộc trao đổi tiếp xúc các cấp; đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm thực tiễn và lý luận, đặc biệt là về công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ; mở rộng, nâng cao tính hiệu quả và bền vững trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư; tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế mà hai nước đều là thành viên. Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, nhất là về cuộc khủng hoảng, suy thoái kinh tế toàn cầu, tình hình khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Mỹ Latinh.


Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chuyển lời thăm hỏi thân thiết nhất tới lãnh tụ Fidel Castro và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Cuba.


lTối cùng ngày, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tổ chức chiêu đãi trọng thể chào mừng Chủ tịch Raul Castro Ruz và các thành viên trong Đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Cuba.


lNgày 8/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã hội kiến với đồng chí Raul Castro Ruz.


Trong không khí thân tình hữu nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ vui mừng được đón đồng chí Raul thăm Việt Nam trên cương vị người đứng đầu Đảng, Nhà nước và Chính phủ Cuba. Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong những năm tháng Việt Nam đấu tranh giành độc lập, chuyến thăm của đồng chí Fidel Castro đến Quảng Trị cùng lời nói chí tình chí nghĩa của đồng chí lúc bấy giờ: "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình", đã là nguồn động viên tinh thần to lớn, góp phần đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi, đồng thời để lại ấn tượng sâu sắc không thể nhạt phai trong các thế hệ nhân dân Việt Nam.


Đồng chí Raul Castro bày tỏ vui mừng được trở lại thăm Việt Nam và chứng kiến những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của những người đồng chí, anh em. Đồng chí cho rằng quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước đã được khẳng định, biểu hiện sinh động qua sự tương trợ lẫn nhau trong quá khứ và hiện tại, không ngừng được xây dựng vun đắp qua các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Việt Nam - Cuba. Đồng chí cho biết, trong một năm trở lại đây, Cuba đang tiến hành hoàn thiện các mô hình quản lý, đặc biệt là về lĩnh vực kinh tế.


Đánh giá cao những thành công của Việt Nam trong công cuộc đổi mới, đồng chí Raul bày tỏ mong muốn được học tập kinh nghiệm của Việt Nam trong chỉ đạo công tác điều hành kinh tế xã hội, thông qua các cuộc trao đổi thường xuyên định kỳ của các cấp ngành hai nước.


lChiều cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến với đồng chí Raul Castro Ruz.


Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt chào mừng đồng chí Raul Castro sang thăm hữu nghị chính thức nước ta; cho rằng chuyến thăm của đồng chí Raul Castro - người đồng chí, người bạn, người anh em hữu nghị, truyền thống của Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam bày tỏ vui mừng trước thành tựu to lớn mà các đồng chí Cuba anh em đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba do đồng chí Raul Castro đứng đầu.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, trên cơ sở quan hệ chính trị, ngoại giao rất tốt đẹp giữa hai nước, Việt Nam và Cuba cần tăng cường hơn nữa hoạt động hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư. Dành ưu tiên cao cho những lĩnh vực hợp tác còn nhiều tiềm năng, lợi thế mà hai bên có thể bổ trợ cho nhau để cùng phát triển, vì lợi ích chung của cả hai nước. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, với những lĩnh vực mà tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn lớn về nông nghiệp, năng lượng, viễn thông, dược phẩm… thời gian tới, các cơ quan chức năng của hai nước cần tập trung trao đổi, thống nhất để tiếp tục đưa những lĩnh vực hợp tác này ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.


Đồng chí Raul Castro bày tỏ vui mừng được sang thăm Việt Nam; tận mắt chứng kiến những thành quả to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đạt được trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội đất nước; cho rằng những kết quả này là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước của mình. Đồng chí Raul nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba trước sau như một, luôn mong muốn được tăng cường và củng cố quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, được Việt Nam chia sẻ những kinh nghiệm quý trong quá trình đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.


Đồng chí Raul Castro cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Việt Nam đối với Cuba tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.


TTN - Hoàng Giang

Chính trị

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản