Qua thanh tra, đẩy mạnh kiến nghị sửa đổi, hoàn thiện thể chế, pháp luật

Ngày 11/7, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của ngành Thanh tra.

Chú thích ảnh
Ngành Thanh tra sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Phát hiện vi phạm về kinh tế trên 92.000 tỷ đồng

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2024 của Thanh tra Chính phủ cho thấy, toàn ngành đã triển khai 3.910 cuộc thanh tra hành chính và 58.025 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Qua thanh tra, đã chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 92,7 nghìn tỷ đồng, 292,5 ha đất; trong đó kiến nghị thu hồi hơn 59,4 nghìn tỷ đồng và 24,9 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý hơn 33,3 nghìn tỷ đồng, 252,5 ha đất. Ngoài ra, đã ban hành 49.982 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân với số tiền 2.089 tỷ đồng; kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 856 tập thể và 3.862 cá nhân; chuyển Cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 94 vụ, 73 đối tượng.

Về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quy chế tiếp công dân trực tuyến và mô hình thí điểm tiếp công dân trực tuyến.

Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, 6 tháng đầu năm, có 15 trường hợp người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, đã xử lý kỷ luật 22 người; 4 người bị kỷ luật do kê khai tài sản, thu nhập không trung thực.

Tổng số vụ việc tham nhũng phát hiện 19 vụ việc, 29 người; trong đó, qua hoạt động kiểm tra nội bộ phát hiện 8 vụ, 10 người; qua hoạt động thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 7 vụ, 15 người; qua giải quyết khiếu nại, tố cáo phát hiện 4 vụ, 4 người liên quan đến tham nhũng.

Chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, sơ hở

Chú thích ảnh
Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong khẳng định, 6 tháng đầu năm 2024, Thanh tra Chính phủ và toàn ngành Thanh tra đã nỗ lực, cố gắng, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều kết quả tích cực trên các mặt công tác. Về công tác thanh tra, đã tập trung đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra.

“Qua thanh tra đã chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, sơ hở trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và kiến nghị bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật trên nhiều lĩnh vực”, Tổng Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh.

Đặc biệt, toàn ngành đã triển khai thực hiện thanh tra 2 chuyên đề diện rộng về công vụ và quy hoạch xây dựng trên phạm vi cả nước theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương và Thủ tướng Chính phủ. Riêng Thanh tra Chính phủ, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đã tổ chức một số cuộc thanh tra có tính chất phức tạp, quy mô lớn, được dư luận quan tâm như: Thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp; thanh tra chuyên đề diện rộng về công vụ và quy hoạch xây dựng; thanh tra việc điều hành tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng Nhà nước; thanh tra việc cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cho các công trình trọng điểm quốc gia…

Đáng lưu ý, công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra tiếp tục có chuyển biến tích cực; số kết luận thanh tra được đôn đốc, kiểm tra, số kết luận thanh tra đã hoàn thành toàn bộ các nội dung phải thực hiện tăng so với cùng kỳ năm trước. Thanh tra Chính phủ tham mưu, báo cáo Bộ Chính trị thông qua Đề án 153 “Phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố” và tham mưu cho Ban Cán sự Đảng Chính phủ triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về nội dung này.

Công tác tiếp công dân, giải quyết, khiếu nại, tố cáo được các cấp, các ngành tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả nên số đoàn, số lượt người đến Trụ sở tiếp công dân giảm so với cùng kỳ năm trước; kết quả giải quyết vụ việc khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền tăng 6%, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ các hội nghị Trung ương, các kỳ họp Quốc hội khóa XV…

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được triển khai đồng bộ. Về công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và xây dựng ngành Thanh tra, Thanh tra Chính phủ chú trọng, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao ý thức, trách nhiệm, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, nâng cao phẩm chất, đạo đức công vụ và chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức thanh tra….

“Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm của ngành Thanh tra đã góp phần ổn định chính trị, an ninh, trật tự để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, củng cố niềm tin của cán bộ và nhân dân đối với Đảng và Nhà nước”, Tổng Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của ngành Thanh tra vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. "Thanh tra Chính phủ mong muốn các cán bộ, công chức, viên chức ngành Thanh tra, đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo cơ quan, đơn vị cần nghiêm túc nhìn nhận lại, nhất là nhìn thẳng vào những tồn tại, hạn chế chính ở cơ quan, đơn vị nơi mình đang công tác để nghiên cứu, có những giải pháp hữu hiệu nhằm sớm khắc phục”, Tổng Thanh tra Đoàn Hồng Phong đề nghị.

Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị ngành Thanh tra cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tạo chuyển biến tích cực, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ năm 2024, trong đó tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Chú thích ảnh
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Ngành Thanh tra tiếp tục bám sát định hướng chương trình thanh tra năm 2024, yêu cầu, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp và tình hình thực tế để tiếp tục tổ chức thực hiện, hoàn thành kế hoạch thanh tra và nhiệm vụ đột xuất do cấp trên giao; lưu ý thực hiện nghiêm Quy định số 131 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Cùng với đó là khẩn trương hoàn thành thanh tra chuyên đề diện rộng về công vụ và quy hoạch xây dựng, báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng định hướng, kế hoạch thanh tra năm 2025 có trọng tâm, trọng điểm, bám sát chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cấp ủy, chính quyền các cấp. Thanh tra Chính phủ tăng cường hơn nữa công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra, nhất là về tiền, tài sản, đất đai và xử lý cán bộ vi phạm.

Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, toàn ngành tiếp tục thực hiện các nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, trong đó có Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục làm tốt công tác tiếp công dân, chủ động nắm bắt tình hình khiếu kiện, tập trung giải quyết ngay từ cơ sở; rà soát, giải quyết đứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, tồn đọng, phức tạp, kéo dài, nhất là các vụ việc liên quan đến đất nông, lâm trường…

Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Thanh tra Chính phủ tiếp tục thực hiện tốt theo tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và quy định của pháp luật; triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng tiêu cực đến năm 2030 và những quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập; đôn đốc, hướng dẫn các cấp, các ngành thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng và tăng cường phát hiện tham nhũng, tiêu cực qua hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung ngăn chặn và xử lý nghiêm tình trạng gây phiền hà, sách nhiễu người dân và doanh nghiệp trong thực thi công vụ.

Xuân Tùng (TTXVN)
Kiểm tra, thanh tra, xử lý dứt điểm các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm liên quan đến Công ty AIC
Kiểm tra, thanh tra, xử lý dứt điểm các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm liên quan đến Công ty AIC

Ngày 10/7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, trong 6 tháng cuối năm 2024 sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng hoàn thành dứt điểm việc kiểm tra, thanh tra, xử lý kỷ luật các tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm liên quan đến Công ty AIC.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN