Năm 2015 đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân

Năm 2015 là một năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm cuối cùng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội XI của Đảng đề ra, tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng. Với nhiều ngày kỷ niệm lớn, quan trọng, 2015 còn là năm hình thành Cộng đồng ASEAN mà Việt Nam là một thành viên tích cực và có trách nhiệm.

Bối cảnh đó đặt ra những nhiệm vụ cho công tác đối ngoại nói chung và công tác đối ngoại nhân dân nói riêng. Nhân dịp Xuân mới Ất Mùi, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng đã chia sẻ với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam về những nhiệm vụ trọng tâm của công tác đối ngoại nhân dân.

Nhân dịp Xuân mới Ất Mùi, ông có thể chia sẻ về công tác hòa bình, hữu nghị, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan chuyên trách về công tác đối ngoại nhân dân trong năm 2015?

Năm 2015, xuất phát từ tình hình thực tế và yêu cầu, nhiệm vụ chính trị được giao, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ củng cố, mở rộng, phát triển theo chiều sâu mạng lưới bạn bè và đối tác quốc tế; tích cực tham gia các thiết chế đa phương quan trọng. Bên cạnh việc đẩy mạnh quan hệ nhân dân với những nước láng giềng, Liên hiệp chủ động thiết lập và mở rộng quan hệ đối tác, tăng cường các hoạt động hữu nghị và hợp tác với nhân dân ASEAN, nhất là trong quá trình hình thành cộng đồng ASEAN trong năm 2015. Liên hiệp tiếp tục duy trì và phát triển mạng lưới bạn bè, đối tác tại các nước châu Âu, đặc biệt là các đối tác truyền thống; tăng cường giao lưu hữu nghị và mở rộng hợp tác, làm cầu nối thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực... đẩy mạnh các hoạt động giao lưu theo kênh nhân dân với Mỹ và Canada; tích cực tăng cường vận động góp phần khắc phục hậu quả chiến tranh; chủ động đối thoại và tích cực vận động đấu tranh dư luận; thúc đẩy quan hệ đoàn kết với nhân dân Cuba và các tổ chức nhân dân các nước Á, Phi, Mỹ Latinh.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng. Ảnh: An Đăng - TTXVN


Năm 2015 là năm kỉ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, Liên hiệp sẽ phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan tổ chức chuỗi các hoạt động kỉ niệm sự kiện này. Liên hiệp chủ động, phát huy vai trò nòng cốt phối hợp với các tổ chức nhân dân của Việt Nam trong việc tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân đa phương quan trọng; đóng góp có trách nhiệm vào hoạt động của các tổ chức, mạng lưới quốc tế dân chủ và tiến bộ vì hòa bình, phát triển công bằng, bền vững và tiến bộ xã hội; chú trọng tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, tri ân, đền ơn đáp nghĩa với bạn bè quốc tế; đẩy mạnh công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài.

Trong năm 2015, Liên hiệp dự kiến sẽ tổ chức một số các hoạt động giao lưu, tri ân các bạn bè quốc tế nhân dịp hai sự kiện lớn của đất nước là kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám - Quốc khánh 2/9 và 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4...

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang nỗ lực xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015 với ba trụ cột là Cộng đồng An ninh-Chính trị, Cộng đồng Kinh tế và Cộng đồng Văn hóa-Xã hội. Vậy ông cho biết, Liên hiệp có kế hoạch tham gia một cách tích cực, chủ động vào quá trình hội nhập của đất nước như thế nào?

Cộng đồng ASEAN sẽ ra đời vào ngày 31/12/2015. Hướng tới thời điểm này, Việt Nam đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của Cộng đồng ASEAN thông qua việc hoàn thành các mục tiêu đặt ra trong các kế hoạch với ba trụ cột là Cộng đồng An ninh-Chính trị, Cộng đồng Kinh tế và Cộng đồng Văn hóa-Xã hội. Với phương châm “Chủ động, tích cực và có trách nhiệm”, Việt Nam luôn tham gia và đóng góp hiệu quả vào tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN ngay từ những ngày đầu. Theo đó, trọng tâm, ưu tiên của Việt Nam tham gia hợp tác ASEAN gồm: tiếp tục duy trì, thúc đẩy đoàn kết, thống nhất trong ASEAN, nhất là trong những vấn đề liên quan đến hòa bình, phát triển ở khu vực; củng cố vai trò trung tâm của ASEAN thông qua việc thúc đẩy xây dựng, chia sẻ các chuẩn mực ứng xử, xây dựng cấu trúc khu vực trên cơ sở các tiến trình hợp tác do ASEAN dẫn dắt; nỗ lực hoàn thành đúng hạn Lộ trình xây dựng Cộng đồng và tích cực tham gia, đóng góp xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau 2015 và các kế hoạch triển khai cụ thể trên cả ba trụ cột; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về ASEAN...

Trong năm 2014, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã thành lập thêm các Hội hữu nghị với Singapore, Myanmar, Phillippines, nâng tổng số các Hội hữu nghị song phương với các nước ASEAN lên tám Hội. Trong nỗ lực của cả ASEAN nói chung và của Việt Nam nói riêng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng các tổ chức thành viên, sẽ bám sát các trọng tâm ưu tiên của Việt Nam, tiếp tục chủ động thiết lập và mở rộng quan hệ đối tác, tăng cường các hoạt động hữu nghị và hợp tác với nhân dân ASEAN... Những cách làm thích hợp để động viên nhân dân trở thành những người tham gia một cách tích cực, chủ động vào quá trình hội nhập của đất nước, cũng là một trong những nhiệm vụ mà Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đang nỗ lực thực hiện trong năm 2015.

Tiếp tục phát huy vai trò hiệu quả của công tác phi chính phủ nước ngoài trong năm 2014, vậy Liên hiệp có những hoạt động đẩy mạnh công tác này như thế nào?


Liên hiệp đã hoàn thành tốt các kế hoạch vận động theo Chương trình quốc gia về xúc tiến vận động viện trợ. Điểm mới trong năm 2014 là Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã có những thay đổi mang tính chiến lược trong công tác vận động viện trợ: Trực tiếp đi vận động tại trụ sở của các cơ quan ra quyết định về viện trợ, Đại sứ quán, cơ quan của Liên hợp quốc, cơ quan hợp tác phát triển, doanh nghiệp thay vì chỉ tập trung vận động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài như trước đây; đồng thời chủ động kết nối các nhà tài trợ, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với đối tác Việt Nam.

Năm qua, mặc dù tình hình thế giới có nhiều diễn biến bất lợi cho hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, song công tác phi chính phủ nước ngoài vẫn đạt được những thành quả đáng khích lệ. Giá trị viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài dành cho Việt Nam vẫn duy trì, đạt trên 300 triệu USD. Số lượng tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam tiếp tục tăng. Trong năm 2014, Liên hiệp đã đón 1.860 lượt khách thuộc 760 đoàn của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài vào hỗ trợ triển khai chương trình/dự án tại Việt Nam.

Có thể nói, viện trợ phi chính phủ nước ngoài đã góp phần rất có ý nghĩa vào sự nghiệp giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội, y tế, giáo dục, hỗ trợ giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường, viện trợ khẩn cấp, phòng ngừa biến đổi khí hậu, khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam...

Trong năm nay, Liên hiệp sẽ tiếp tục đổi mới và hoàn thành tốt nhiệm vụ là Cơ quan thường trực của Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; tăng cường kiểm tra, giám sát và hỗ trợ để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động và viện trợ của các tổ chức phí chính phủ nước ngoài. Tiếp tục các hướng vận động hiệu quả trong năm 2014, Liên hiệp tập trung triển khai Chương trình quốc gia xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2013-2017; tăng cường kết nối các nhà tài trợ, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các Bộ, ngành, địa phương, đối tác Việt Nam; mở rộng hơn nữa các nhóm đối tượng tài trợ và xây dựng kế hoạch cụ thể để vận động; chủ động đề xuất, xây dựng các ý tưởng và dự án/nhóm dự án theo chuyên đề tập trung vào những lĩnh vực và địa bàn mà Việt Nam có ưu tiên. Đồng thời, tăng cường hỗ trợ các địa phương, bộ, ngành và đối tác Việt Nam nâng cao năng lực trong công tác phi chính phủ nước ngoài; xây dựng bộ cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh về ưu tiên của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, nhu cầu của các địa phương...

Xin trân trọng cảm ơn ông!


Hoàng Thị Hoa (thực hiện)

Chính trị

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản