Công bố quyết định thành lập Viện Tài nguyên và Môi trường

Chiều 5/1, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức công bố quyết định thành lập Viện Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và bổ nhiệm Viện trưởng.

Viện Tài nguyên và Môi trường được thành lập ngày 17/11/2016, tại Quyết định số 2218/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Viện có các chức năng: Nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững; thực hiện hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về các chuyên ngành, lĩnh vực có liên quan theo quy định hiện hành; tư vấn, hoạt động dịch vụ liên quan đến lĩnh vực tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ: Việc thành lập Viện Tài nguyên và Môi trường trong Đại học Quốc gia Hà Nội, trên cơ sở nâng cấp Trung tâm nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường – một trung tâm có thương hiệu ở trong nước và quốc tế hơn 30 năm qua là việc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Viện sẽ là một đầu mối quốc gia quan trọng tập trung lực lượng để thúc đẩy các nghiên cứu liên ngành về bảo tồn tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững theo hướng tăng trưởng xanh.

Viện được thành lập cũng sẽ tạo ra những cơ hội mới để Trung tâm nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường hiện đại hóa, phát huy hơn nữa truyền thống trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng hiện nay; mặt khác cũng đặt ra nhiều khó khăn thách thức đòi hỏi Viện phải có nhiều cố gắng hơn nữa để vượt qua.

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội yêu cầu, trước mắt Viện Tài nguyên và Môi trường cần tập trung hoàn thiện cơ cấu tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên môn, quản lý có năng lực, sáng tạo, tâm huyết trong việc xây dựng, phát triển Viện; triển khai các đề tài nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ; xây dựng các mô hình về bảo tồn tài nguyên, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.

Viện cần nâng cấp, triển khai các chương trình đào tạo tiến sĩ về môi trường và phát triển bền vững; phối hợp với các đơn vị thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội trong đào tạo các chương trình thạc sĩ liên ngành, các chương trình nâng cao nhận thức, xây dựng năng lực cho nhiều đối tượng khác nhau trong cả nước; triển khai chương trình đào tạo sau đại học liên ngành mới trong lĩnh vực tăng trưởng xanh.

Bên cạnh đó, Viện cần đẩy mạnh hợp tác trong nước và quốc tế; kêu gọi đầu tư xây dựng trụ sở mới của Viện tại Hòa Lạc.

Tại buổi lễ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Văn Thắng, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường là Viện trưởng đầu tiên của Viện Tài nguyên và Môi trường.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Hoàng Văn Thắng khẳng định sẽ cố gắng hơn nữa để cùng đội ngũ cán bộ, nhà khoa học xây dựng, phát triển Viện Tài nguyên và Môi trường trở thành viện nghiên cứu liên ngành hàng đầu trong cả nước về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phục vụ phát triển bền vững, hoạch định chính sách với cách tiếp cận dựa vào cộng đồng...

Việt Hà (TTXVN)
Thành lập Viện Tài nguyên và Môi trường
Thành lập Viện Tài nguyên và Môi trường

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Viện Tài nguyên và Môi trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN