Tags:

Xuất khẩu rau quả

 • Giá trị xuất khẩu rau quả từ đầu năm 2020 đạt gần 2 tỷ USD

  Giá trị xuất khẩu rau quả từ đầu năm 2020 đạt gần 2 tỷ USD

  Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá trị xuất khẩu rau quả 7 tháng đạt gần 2 tỷ USD, giảm 12,3% so với cùng kỳ năm 2019.

 • Tháng 6, xuất khẩu rau quả tăng trưởng trở lại

  Tháng 6, xuất khẩu rau quả tăng trưởng trở lại

  Tháng 6/2020, xuất khẩu rau quả tăng trưởng trở lại sau 11 tháng giảm liên tiếp.

 • Xuất khẩu rau quả giảm mạnh do tác động của COVID-19

  Xuất khẩu rau quả giảm mạnh do tác động của COVID-19

  Xuất khẩu hàng rau quả tháng 1/2020 giảm mạnh do trùng với dịp nghỉ Tết Nguyên đán, đặc biệt xuất khẩu sang Trung Quốc giảm mạnh còn do tác động của COVID-19.

 • Xuất khẩu rau quả tháng 11/2019 giảm nhẹ

  Xuất khẩu rau quả tháng 11/2019 giảm nhẹ

  Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá trị xuất khẩu rau quả tháng 11/2019 đạt 381 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu rau quả 11 tháng năm 2019 đạt 3,5 tỷ USD, giảm 0,6% so với cùng kỳ năm 2018. 

 • Xuất khẩu rau quả giảm 5,8%

  Xuất khẩu rau quả giảm 5,8%

  Theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), giá trị xuất khẩu rau quả tháng 8/2019 ước đạt 246 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu rau quả 8 tháng qua ước đạt 2,53 tỷ USD, giảm 5,8% so với cùng kỳ năm 2018.

 • Xuất khẩu rau quả giảm nhẹ, đạt hơn 2,3 tỷ USD

  Xuất khẩu rau quả giảm nhẹ, đạt hơn 2,3 tỷ USD

  Theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), giá trị xuất khẩu rau quả tháng 7/2019 ước đạt 269 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu rau quả 7 tháng năm 2019 ước đạt 2,31 tỷ USD, giảm 0,8% so với cùng kỳ năm 2018.

 • 6 tháng, xuất khẩu rau quả tăng 3,9%

  6 tháng, xuất khẩu rau quả tăng 3,9%

  Theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), giá trị xuất khẩu rau quả tháng 6/2019 ước đạt 298 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu rau quả 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt 2,06 tỷ USD, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2018.

 • Xuất khẩu rau, quả tăng 10,3%

  Xuất khẩu rau, quả tăng 10,3%

  Theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), giá trị xuất khẩu rau quả tháng 5 năm 2019 ước đạt 424 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu rau quả 5 tháng đầu năm 2019 ước đạt 1,83 tỷ USD, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2018.

 • Xuất khẩu rau quả có sự tăng trưởng trở lại

  Xuất khẩu rau quả có sự tăng trưởng trở lại

  Theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá trị xuất khẩu rau quả tháng 4 đạt 462 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu rau quả 4 tháng đầu năm 2019 đạt 1,4 tỷ USD, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2018.

 • Quý I, giá trị xuất khẩu rau quả giảm 9,3%

  Quý I, giá trị xuất khẩu rau quả giảm 9,3%

  Theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), giá trị xuất khẩu rau quả tháng 3 ước đạt 294 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu rau quả 3 tháng đầu năm ước đạt 879 triệu USD, giảm 9,3% so với cùng kỳ năm 2018.

 • Xuất khẩu rau quả 2 tháng đầu năm giảm 9,9%

  Xuất khẩu rau quả 2 tháng đầu năm giảm 9,9%

  Theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), giá trị xuất khẩu rau quả tháng 2 năm 2019 ước đạt 229 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu rau quả 2 tháng đầu năm 2019 đạt 584 triệu USD, giảm 9,9% so với cùng kỳ năm 2018.

 • Xuất khẩu rau quả hướng tới mục tiêu đạt kim ngạch 4,2 tỷ USD

  Xuất khẩu rau quả hướng tới mục tiêu đạt kim ngạch 4,2 tỷ USD

  Năm 2019, ngành trồng trọt phấn đấu tăng diện tích cây ăn quả lên 1 triệu ha, giá trị xuất khẩu rau quả đạt khoảng 4,2 tỷ USD.

 • Giá trị xuất khẩu rau quả tăng 15,5% so với cùng kỳ

  Giá trị xuất khẩu rau quả tăng 15,5% so với cùng kỳ

  Giá trị xuất khẩu rau quả 10 tháng năm 2018 đạt 3,3 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2017. Dự kiến ngành rau quả có nhiều khả năng sẽ đạt mục tiêu xuất khẩu 4 tỷ USD trong năm 2018.

 • Giá trị xuất khẩu rau quả Việt Nam tăng mạnh ở nhiều thị trường 'khó tính'

  Giá trị xuất khẩu rau quả Việt Nam tăng mạnh ở nhiều thị trường 'khó tính'

  Theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), giá trị xuất khẩu rau, quả tháng 10/2018 cả nước ước đạt 331 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu rau quả 10 tháng qua đạt 3,3 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2017.

 • Kim ngạch xuất khẩu rau quả 2018 có thể đạt 3,8 tỷ USD

  Kim ngạch xuất khẩu rau quả 2018 có thể đạt 3,8 tỷ USD

  Theo ông Nguyễn Quốc Toản, quyền Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá trị xuất khẩu rau quả 9 tháng năm 2018 ước đạt 3,1 tỷ USD, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm 2017.

 • Xuất khẩu rau quả tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2017

  Xuất khẩu rau quả tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2017

  Theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), giá trị xuất khẩu rau quả tháng 7/2018 ước đạt 289 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu rau quả 7 tháng qua đạt 2,3 tỷ USD, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2017.

 • Xuất khẩu rau quả 5 tháng ước đạt 1,62 tỷ USD

  Xuất khẩu rau quả 5 tháng ước đạt 1,62 tỷ USD

  Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kim ngạch xuất khẩu rau quả trong tháng 5/2018 ước đạt 304 triệu USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu mặt hàng này 5 tháng đầu năm 2018 đạt 1,62 tỷ USD, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm 2017.

 • Xuất khẩu rau quả đạt hơn 1,3 tỷ USD trong 4 tháng

  Xuất khẩu rau quả đạt hơn 1,3 tỷ USD trong 4 tháng

  Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong tháng 4/2018, giá trị xuất khẩu rau quả ước đạt 353 triệu USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu rau quả 4 tháng đầu năm 2018 đạt 1,324 tỷ USD, tăng 29,5% so cùng kỳ năm trước; trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng quả đạt 1,053 tỷ USD, mặt hàng rau đạt 159 triệu USD.

 • Xuất khẩu rau quả ước đạt 934 triệu USD

  Xuất khẩu rau quả ước đạt 934 triệu USD

  Theo Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá trị xuất khẩu mặt hàng rau quả trong tháng 3/2018 ước đạt 284 triệu USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu rau quả 3 tháng đầu năm 2018 đạt 934 triệu USD, tăng 33,4% so với cùng kỳ năm 2017. Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản vẫn là 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu các mặt hàng rau quả của Việt Nam.

 • Xuất khẩu rau quả hy vọng kỳ tích mới

  Xuất khẩu rau quả hy vọng kỳ tích mới

  Liên tiếp thời gian gần đây, rau quả luôn gặt hái thành công trong xuất khẩu sang các thị trường lớn. Nhiều đơn hàng đã được chốt, những tín hiệu khả quan về xuất khẩu rau quả đang tiếp tục có nhiều tín hiệu vui.