Tags:

Xã hà mãn

  • Chính quyền và người dân Bắc Ninh đồng thuận bán cây Sưa 200 tuổi

    Chính quyền và người dân Bắc Ninh đồng thuận bán cây Sưa 200 tuổi

    Cây Sưa 200 tuổi ở đình làng Đông Cốc, xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh do bị héo úa nên UBND huyện Thuận Thành đã có công văn gửi các cơ quan chức năng về việc xã Hà Mãn xin hạ giải cây Sưa để lấy mặt bằng thực hiện dự án tu bổ tôn tạo di tích đình làng Đông Cốc.