Tags:

Việt sử nói gì

  • Ra mắt sách 'Việt sử nói gì'

    Ra mắt sách 'Việt sử nói gì'

    Tiến sĩ sử học Đinh Công Vĩ vừa ra mắt cuốn sách mới nhất “Việt Sử nói gì?”, do Nhà xuất bản Phụ nữ ấn hành. Sách dày 607 trang, khổ 16 x 24cm.