Tags:

Trung sĩ reckless

  • Huyền thoại trung sĩ Reckless, chú ngựa chiến vĩ đại

    Huyền thoại trung sĩ Reckless, chú ngựa chiến vĩ đại

    Khi một con ngựa cảm thấy nguy hiểm, bản năng mách bảo nó là phải bỏ chạy càng nhanh càng tốt. Nhưng trong cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, một chú ngựa đã làm điều ngược lại và trở thành con ngựa duy nhất trong lịch sử nước Mỹ được thăng hàm trung sĩ.