Tags:

Nguồn vốn ngắn hạn

  • Doanh nghiệp sợ khó nếu ngân hàng giảm nguồn vốn cho vay bất động sản

    Doanh nghiệp sợ khó nếu ngân hàng giảm nguồn vốn cho vay bất động sản

    Theo Thông tư 36/2014/TT-NHNN đã được sửa đổi, bổ sung, từ ngày 1/1/2019 các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được sử dụng tối đa 40% nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung hạn và dài hạn, thay vì 45% như trước đây. Điều này khiến các doanh nghiệp bất động sản (BĐS) lo ngại khó khăn vì nguồn vốn cho vay BĐS sẽ bị hạn chế.

  • Lo ngại siết vốn cho vay bất động sản

    Lo ngại siết vốn cho vay bất động sản

    Theo dự thảo sửa đổi Thông tư 36/2014/TT-NHNN, các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài được sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn phải giảm xuống còn 40%, thay vì 60% như trước.