Tags:

Người lính trường sơn

  • Những ký ức không quên với con đường Trường Sơn huyền thoại

    Những ký ức không quên với con đường Trường Sơn huyền thoại

    Đường Trường Sơn đã trở thành một trong những huyền thoại của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam. Những câu chuyện thật mà như huyền thoại ấy mãi in đậm trong ký ức của những người lính Trường Sơn năm xưa. Mỗi lần gặp nhau, những người lính ấy lại bồi hồi ôn lại các câu chuyện cũ, sống lại những tháng ngày khói lửa ở Trường Sơn.