Tags:

Nội công ngoại kích

  • Hàng Việt Nam và một năm 'nội công ngoại kích'

    Hàng Việt Nam và một năm 'nội công ngoại kích'

    Năm 2018 có thể nói là một năm thành công với doanh nghiệp và hàng hóa Việt Nam trên con đường chinh phục người tiêu dùng trong nước cũng như thế giới. Một sự biến chuyển mạnh mẽ từ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” sang vị thế chủ động “Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam” đang diễn ra, cho chúng ta niềm tin rằng hàng Việt có thể làm được nhiều hơn thế.