Tags:

Luật kinh doanh bảo hiểm

 • Cần sửa quy định tăng mức bảo hiểm xe máy bắt buộc lên trên 60%

  Cần sửa quy định tăng mức bảo hiểm xe máy bắt buộc lên trên 60%

  Dự kiến tháng 5/2020, Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ sửa đổi Nghị định số 103/2008/NĐ-CP, quy định những khung pháp lý để hướng dẫn luật kinh doanh bảo hiểm, về chế độ bảo hiểm bắt buộc, trách nhiệm dân sự của chủ chủ xe cơ giới, trong đó có xe máy.

 • Quy định mới về dịch vụ phụ trợ bảo hiểm

  Quy định mới về dịch vụ phụ trợ bảo hiểm

  Chính phủ vừa ban hành Nghị định 80/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, trong đó, bổ sung Chương Va vào sau Chương V quy định dịch vụ phụ trợ bảo hiểm.

 • Thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ

  Thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ

  Sáng 14/6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ, với 92,56% đại biểu tán thành.

 • Ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

  Ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

  Trong ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 7, sáng 14/6, Quốc hội biểu quyết Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Giáo dục (sửa đổi); Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Nghị quyết phê chuẩn việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể; Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2020.

 • Tiếp tục quan tâm hơn đến hoàn thiện thể chế, triển khai thi hành các luật

  Tiếp tục quan tâm hơn đến hoàn thiện thể chế, triển khai thi hành các luật

  Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, ngày 31/5, Quốc hội thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế - xã hội; thành viên Chính phủ giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu; thảo luận về dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ.

 • Tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm

  Tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm

  Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, chiều 31/5, Quốc hội làm việc tại hội trường, thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ.

 • Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV: Tạo động lực mở rộng thị trường bảo hiểm

  Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV: Tạo động lực mở rộng thị trường bảo hiểm

  Ngày 20/5, tại Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV, Luật sửa đổi một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm đã được trình tại Quốc hội. Nhiều ý kiến cho rằng, Luật Kinh doanh bảo hiểm cần được sửa đổi, bổ sung nhằm tạo động lực mở rộng hơn nữa thị trường bảo hiểm; đồng thời tăng độ bao phủ của bảo hiểm và tăng tính an toàn, bền vững trong sự phát triển của thị trường.

 • Sửa đổi, bổ sung luật phải bảo đảm sự tương thích với cam kết quốc tế

  Sửa đổi, bổ sung luật phải bảo đảm sự tương thích với cam kết quốc tế

  Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 33, chiều 10/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ.

 • 8 luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2011

  Từ ngày 1/7/2011, 8 luật sẽ có hiệu lực thi hành. Đó là các luật: Luật Thanh tra; Luật Tố tụng hành chính; Luật Khoáng sản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Luật sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật ATTP và Luật Thi hành án hình sự.

 • Công bố ba luật và một nghị quyết

  Ngày 15/12, Văn phòng Chủ tịch nước đã họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Thuế bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm...

 • Xây dựng thị trường bảo hiểm trên cơ sở hợp tác

  Xây dựng thị trường bảo hiểm trên cơ sở hợp tác

  Theo Luật Kinh doanh bảo hiểm (KDBH) hiện hành, mỗi một tổ chức chỉ được quyền nắm giữ nhiều nhất 20% vốn chủ sở hữu của một doanh nghiệp bảo hiểm. Nếu thực hiện đúng, chắc chắn sẽ không có “sản phẩm bảo hiểm nội bộ”.

 • Hồi hộp chờ “phán quyết”

  Hồi hộp chờ “phán quyết”

  Đại diện Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam hy vọng: Một số điểm sửa đổi, bổ sung trong Luật Kinh doanh bảo hiểm (KDBH) sẽ khắc phục được phần nào những bất cập của thị trường bảo hiểm Việt Nam hiện nay...