Tags:

Kiểm định đại học

  • Kiểm định đại học vẫn ngồi chờ... tiêu chí

    Kiểm định đại học vẫn ngồi chờ... tiêu chí

    Nghị định số 73/2015/NĐ - CP của Chính phủ quy định: Khi tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học (ĐH) có hiệu lực, thì vấn đề kiểm định chất lượng giáo dục ĐH càng phải được đẩy mạnh. Thế nhưng đến nay cả nước mới chỉ có 2/430 trường ĐH được kiểm định chất lượng giáo dục và công bố rộng rãi. Vì sao?