Tags:

Insectta

  • Nơi giòi biến rác thải thành tiền

    Nơi giòi biến rác thải thành tiền

    Ấu trùng giòi của ruồi lính đen - thường dùng làm thức ăn chăn nuôi và phân bón - đã trở nên "có giá" hơn nhờ phương pháp chiết xuất chất sinh học của trang trại Insectta tại Singapore.