Tags:

Father christmas

  • Sứ mệnh dõi theo hành trình của Ông già Tuyết

    Sứ mệnh dõi theo hành trình của Ông già Tuyết

    Mỗi quốc gia, người dân lại có một cách gọi tên Ông già Tuyết khác nhau. Người Anh gọi nhân vật này là "Father Christmas," người Pháp gọi là "Papa Noel," người Mỹ gọi là "Santa Claus"... nhưng họ lại có chung một câu hỏi: Ông già Tuyết sống ở đâu trên thế giới và hành trình phát quà đêm Giáng sinh trên chiếc xe tuần lộc kéo của ông sẽ được thực hiện như thế nào?