Tags:

Disney đổi tên hãng phim

  • Disney đổi tên hãng phim 20th Century Fox 

    Disney đổi tên hãng phim 20th Century Fox 

    Tập đoàn giải trí Disney ngày 18/1 thông báo bỏ chữ "Fox" trong tên hãng phim 20th Century Fox, nhằm tách biệt hãng phim cổ tích này với các tài sản của ông trùm truyền thông Rupert Murdoch.