Tags:

Chính sách về nhà ở

 • Kích hoạt thị trường bất động sản 2021

  Kích hoạt thị trường bất động sản 2021

  Nhiều chính sách về nhà ở và thị trường bất động sản (BĐS) được ban hành năm 2020 bắt đầu có hiệu lực, tác động tích cực và dự báo tạo ra những kịch bản lạc quan cho nhà đầu tư trong năm 2021.

 • TP Hồ Chí Minh phát triển dự án nhà ở gắn với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ

  TP Hồ Chí Minh phát triển dự án nhà ở gắn với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ

  TP Hồ Chí Minh là một trong những thị trường bất động sản sôi động nhất cả nước, góp phần quan trọng thực hiện hiệu quả chính sách về nhà ở.

 • Siết chặt quản lý nhà công vụ

  Siết chặt quản lý nhà công vụ

  Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị bên cạnh việc tiếp tục thực hiện chính sách về nhà ở công vụ thì phải quy định rõ quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức khi thuê nhà ở công vụ, đồng thời bổ sung chặt chẽ về đối tượng, việc quản lý, sử dụng nhà công vụ trong dự thảo Luật.

 • Hoàn thiện cơ chế, chính sách cho công nhân lao động

  Hoàn thiện cơ chế, chính sách cho công nhân lao động

  Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2014 - 2015, các đơn vị sẽ phối hợp với các sở, ngành, quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách về nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất...