Tags:

Công ty tnhh đại dương ý tưởng

  • Idocean đạt chứng nhận Hệ thống an toàn thực phẩm

    Idocean đạt chứng nhận Hệ thống an toàn thực phẩm

    Công ty TNHH Đại Dương Ý Tưởng (Idocean) vừa đạt chứng nhận FSSC 22000 (Chứng nhận Hệ thống an toàn thực phẩm) được xét duyệt bởi tổ chức FSSC (Food Safety System Certification - Hiệp hội Chứng nhận An toàn Thực phẩm).