Tags:

Đoàn giám sát chuyên đề

 • Danh sách Ủy viên Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về 'Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em'

  Danh sách Ủy viên Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về 'Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em'

  Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV đã ban hành Nghị quyết số: 713/NQ-UBTVQH14 Danh sách Ủy viên Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”.

 • Quốc hội Thông qua 2 Nghị quyết quan trọng

  Quốc hội Thông qua 2 Nghị quyết quan trọng

  Sáng 14/6, với sự nhất trí cao, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể và Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2020.

 • Ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

  Ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

  Trong ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 7, sáng 14/6, Quốc hội biểu quyết Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Giáo dục (sửa đổi); Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Nghị quyết phê chuẩn việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể; Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2020.

 • Thành lập Đoàn giám sát chính sách, pháp luật về vốn vay nước ngoài

  Thành lập Đoàn giám sát chính sách, pháp luật về vốn vay nước ngoài

  Ngày 23/8, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã ký ban hành Nghị quyết số 424/NQ-UBTVQH14, về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011-2016”. Ban hành kèm theo Nghị quyết là thành phần Đoàn giám sát chuyên đề, Kế hoạch giám sát.

 • Triển khai Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

  Triển khai Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

  Dự kiến, Đoàn giám sát sẽ làm việc với Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đơn vị trong tháng 1-2/2017; tiến hành giám sát tại một số địa phương, đơn vị liên quan từ tháng 3-5/2017