Tags:

Đại hội đảng bộ huyện văn giang

  • Giữ gìn truyền thống trong xây dựng nông thôn mới và đô thị ở Văn Giang

    Giữ gìn truyền thống trong xây dựng nông thôn mới và đô thị ở Văn Giang

    "Xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị cần giữ gìn nét văn hóa và truyền thống tốt đẹp của quê hương". Đây là ý kiến của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, tại Đại hội Đảng bộ huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên) lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020-2025, khai mạc ngày 22/7.