Sonadezi Long Thành trả lời về vụ gây ô nhiễm rạch Bà Chèo và quá trình khắc phục hậu quả

Sau 7 tháng, kể từ ngày Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 405 triệu đồng về lỗi vi phạm bảo vệ môi trường đối với Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành (trực thuộc Tổng công ty Sonadezi), đến nay các cơ quan chức năng vẫn chưa có kết luận đầy đủ về phạm vi, mức độ gây ảnh hưởng và thiệt hại đối với cuộc sống người dân xung quanh khu vực rạch Bà Chèo thuộc xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Gần đây có nhiều thông tin cho rằng Sonadezi Long Thành cố tình né tránh trách nhiệm và coi thường người dân trong vụ việc trên. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành về vấn đề này.

 

Ông có thể nói gì về sự việc xả thải không đạt chuẩn vừa qua của DN mình; dư luận đang rất muốn biết Sonadezi Long Thành nhìn nhận trách nhiệm của mình với người dân như thế nào?


Để xảy ra sự cố vừa qua, ngoài những nguyên nhân khách quan, Sonadezi Long Thành nhìn nhận đã có những sai sót trong quá trình vận hành Nhà máy xử lý nước thải (NMXLNT) tại khu công nghiệp (KCN) Long Thành. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã nhanh chóng khắc phục lỗi kỹ thuật và sự cố gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng xử lý nước thải tại thời điểm kiểm tra của C49, kết quả khắc phục đã được hoàn thành ngay trong tháng 8/2011.


Hồ sinh thái chứa nước thải đã được xử lý, trước khi đổ ra môi trường.

 

Thời gian qua, cùng với sự nỗ lực thực hiện nghiêm túc, nhanh chóng, đầy đủ các nội dung yêu cầu tại Quyết định xử phạt hành chính của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49) đối với Sonadezi Long Thành, chúng tôi đã tích cực hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong việc lấy mẫu nước, thu thập hồ sơ để đánh giá mức độ thiệt hại của các hộ dân và phân công bộ phận chuyên môn phối hợp với các cơ quan chức năng để sớm giải quyết dứt điểm vụ việc. Quan điểm của Sonadezi Long Thành là không bao giờ né tránh trách nhiệm, nhưng chúng tôi cũng phải chờ kết quả kết luận cuối cùng của các cơ quan chức năng đánh giá trên cơ sở khoa học, khách quan về mức độ thiệt hại của người dân xung quanh rạch Bà Chèo, xã Tam An, khi đó mới có căn cứ giải quyết thiệt hại của người dân theo đúng quy định của pháp luật.


Là một công ty thành viên của Tổng công ty Sonadezi - DN hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư, phát triển hạ tầng KCN tại Đồng Nai, trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường tại các KCN, vậy vì sao Sonadezi Long Thành lại để xảy ra việc xả thải không đạt chuẩn?


Trước hết, tôi xin khẳng định việc Sonadezi Long Thành xả thải chưa đạt chuẩn là sự việc mang tính thời điểm chứ không phải là quá trình như một số người đã hiểu sai. Đây là một sự cố có nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan; một sự cố không mong muốn.


Tại thời điểm C49 kiểm tra và lấy mẫu phân tích các chỉ tiêu của nước thải sau xử lý, NMXLNT KCN Long Thành đang hoạt động theo đúng qui định được cơ quan chức năng cấp phép. Trong lộ trình hoàn thiện công nghệ theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên Môi trường về cấp phép xả thải, nhà máy đang được cải tạo nâng cấp (tại modul 1), ngoài ra còn bị ảnh hưởng bởi sự cố từ trạm xử lý cục bộ của khách hàng (tại modul 2) nên chất lượng nước thải sau xử lý không đạt yêu cầu. Theo đó, modul 2 (giai đoạn 2 của nhà máy) hiện chỉ tiếp nhận và xử lý nước thải cho Công ty TNHH Global Dyeing (doanh nghiệp dệt, nhuộm của Hàn Quốc).

Theo quy định giới hạn tiếp nhận nước thải đầu vào nhà máy chỉ tiếp nhận chỉ tiêu nhiệt độ <400C. Tuy nhiên, do sự cố hệ thống giải nhiệt từ trạm xử lý nước thải cục bộ của Công ty TNHH Global Dyeing dẫn đến nước thải đầu vào của modul 2 có nhiệt độ từ 44 - 480C, cao hơn giới hạn tiếp nhận của nhà máy. Mức nhiệt độ này không đảm bảo điều kiện hoạt động ổn định của vi sinh vật nên ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý của NMXLNT.


Về nguyên nhân chủ quan, Sonadezi Long Thành có trách nhiệm của bộ phận ca trực và nhân viên vận hành để xảy ra sơ suất trong quá trình xử lý vận hành. Sau sự cố này, công ty đã có hình thức kỷ luật đối với nhân viên sai phạm.


Sau khi vụ việc xảy ra, Sonadezi Long Thành đã làm gì để khắc phục sự cố, cải thiện chất lượng nước thải, thưa ông?


Tại Công văn số 1216/STNMT - VP do Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai gửi báo Tin Tức ngày 04/5/2012, khẳng định Sonadezi Long Thành đã hoàn thành việc khắc phục hậu quả sự cố xả thải vượt qui định tại nhà máy, được Tổng cục Môi trường xác nhận đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường.

Về vấn đề giải quyết đơn của 300 hộ dân xã Tam An đòi bồi thường thiệt hại kinh tế do NMXLNT KCN Long Thành xả thải gây ô nhiễm môi trường, công văn nêu rõ: “ Việc xác định thiệt hại để giải quyết bồi thường của người dân do ô nhiễm môi trường là hết sức phức tạp, phải thực hiện theo trình tự chặt chẽ, khoa học và đúng pháp luật, nên cần phải có thời gian để thực hiện. Với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, sự tập trung triển khai thực hiện của Sở Tài nguyên và Môi trường, các ngành, các cấp có liên quan và sự nỗ lực khắc phục của Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành sẽ sớm giải quyết đơn, đảm bảo dân chủ, công bằng, minh bạch, công khai, đồng thuận của người dân và đúng qui định pháp luật”.

Sonadezi Long Thành đã ngay lập tức hoàn thành công tác nâng cấp NMXLNT tập trung - giai đoạn 1 và khắc phục ngay các sự cố về máy móc, thiết bị cũng như hồi phục năng lực hoạt động của hệ thống vi sinh. Đồng thời, làm việc với các khách hàng dệt nhuộm trong KCN Long Thành yêu cầu cùng thực hiện nâng cấp cụm xử lý cục bộ của từng doanh nghiệp để đảm bảo tính đồng bộ trong việc xử lý nước thải dệt nhuộm. Sonadezi Long Thành cũng đã làm việc với khách hàng có lượng nước thải lớn, yêu cầu họ đảm bảo giới hạn tiếp nhận nước thải đầu vào cũng như giảm lưu lượng xả thải để nhà máy triển khai các biện pháp khắc phục sự cố.


Mới đây, Sonadezi Long Thành đã có báo cáo (số 190, ngày 25/4/2012) gửi Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, UBND tỉnh Đồng Nai, các cơ quan chức năng liên quan và Tổng công ty Sonadezi (đơn vị chủ quản), về việc thực hiện các nội dung yêu cầu tại Quyết định xử phạt của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49) trong việc xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường đối với Sonadezi Long Thành. Đến nay, chúng tôi đã hoàn tất toàn bộ các biện pháp khắc phục theo yêu cầu của C49 và được Tổng cục Môi trường cấp Giấy xác nhận số 414/TCMT - TĐ ngày 10/4/2012 về việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án “Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Long Thành”.


Chúng tôi cũng đã lắp đặt thiết bị quan trắc tự động tại cửa xả trước khi xả vào hồ sinh thái của KCN Long Thành để quan trắc liên tục với các thông số: COD, độ màu, pH, DO, TSS và lưu lượng nước thải. Hiện nay, thiết bị đang trong thời gian hiệu chỉnh, chạy thử và công ty cũng đang làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai để kết nối, truyền dẫn dữ liệu của trạm quan trắc tự động về trung tâm công nghệ thông tin thuộc Sở để giám sát.


Bên cạnh đó, Sonadezi Long Thành tiếp tục duy trì vận hành hệ thống xử lý nước thải đúng quy trình công nghệ, ổn định, kiểm soát chặt chẽ chất lượng nước thải đầu vào và luôn đảm bảo chất lượng nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật cho phép trước khi thải ra môi trường.


Hiện nay, chất lượng nước thải của NMXLNT KCN Long Thành đã đạt tiêu chuẩn theo quy định. Theo bảng thống kê kết quả phân tích chất lượng nước thải tại điểm xả thải ra nguồn tiếp nhận cho thấy hiện nay các chỉ tiêu đều đạt theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 24:2009/BTNMT và QCVN 40:2011/BTNMT, cột B với hệ số Kq=0,9, Kf=0,9 quy định. Ngoài ra, chất lượng nước thải sau xử lý cũng được Sở Tài nguyên và Môi trường đột xuất lấy mẫu kiểm tra 1 lần/tháng để giám sát quá trình thực hiện.


Xin cảm ơn ông!


Bà Đỗ Thị Thu Hằng - Chủ tịch Hội đồng Thành viên - TGĐ Tổng Công ty Phát triển KCN (Sonadezi) - Đại biểu Quốc Hội đơn vị tỉnh Đồng Nai: Sonadezi sẽ chỉ đạo giải quyết vụ việc theo đúng trình tự quy định của pháp luật

Tổng công ty Phát triển KCN (Sonadezi) là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND tỉnh Đồng Nai, các đơn vị thành viên của Sonadezi hiện đang quản lý 11/30 KCN trong tỉnh. Chức năng chủ yếu của Sonadezi bao gồm các lĩnh vực: kinh doanh hạ tầng các khu công nghiệp; kinh doanh bất động sản công nghiệp dân dụng; kinh doanh xây dựng và vật liệu xây dựng; kinh doanh dịch vụ và sản phẩm hỗ trợ; kinh doanh nước và sản xuất ngành nước. Tổng công ty Sonadezi bao gồm 23 đơn vị thành viên và mỗi công ty thành viên đều có tư cách pháp nhân độc lập, có người chịu trách nhiệm trước pháp luật và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Tổng công ty Sonadezi thực hiện công tác quản lý các đơn vị thành viên thông qua người đại diện phần vốn nhà nước tại các đơn vị này. Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành, nơi có nhà máy xử lý nước thải của KCN Long Thành là một trong 23 đơn vị thành viên, chịu sự quản lý của Tổng công ty Sonadezi thông qua người đại diện phần vốn của tổng công ty tại Sonadezi Long Thành. Ngay khi sự việc xả nước thải chưa đạt chuẩn ra môi trường vào đầu tháng 8/2011, với trách nhiệm là người đứng đầu Tổng công ty Sonadezi, tôi đã chỉ đạo (thông qua người đại diện phần vốn tại đơn vị này) Sonadezi Long Thành phải nghiêm túc tổ chức họp kiểm điểm sai phạm, tuân thủ và chấp hành mọi yêu cầu của cơ quan chức năng trong quá trình giải quyết vụ việc. Đồng thời phải sớm có biện pháp khắc phục sự cố để đảm bảo nước thải xả ra môi trường đạt chuẩn theo đúng quy định. Tới đây, khi có kết luận đầy đủ của các cơ quan chức năng về mức độ thiệt hại đối với người dân xã Tam An, huyện Long Thành, Sonadezi sẽ chỉ đạo thông qua người chịu trách nhiệm về phần vốn nhà nước tại Sonadezi Long Thành để giải quyết xử lý vụ việc theo đúng trình tự quy định của pháp luật. Chúng tôi cương quyết không bao che sai phạm của đơn vị thành viên và không khi nào có ý nghĩ né tránh trách nhiệm đã được Đảng, Nhà nước, nhân dân tín nhiệm giao phó.

 

PV (thực hiện)

loading...
loading...

Hỏi đáp

An ninh trật tự

Chống buôn lậu - hàng giả

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản