Quy mô tín dụng nông nghiệp, nông thôn đạt gần 2,8 triệu tỷ đồng

Để hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, từ năm 2010, Ngân hàng Nhà nước đã trình Chính phủ ban hành 01 Nghị định riêng, đến nay, quy mô tín dụng nông nghiệp, nông thôn đạt gần 2,8 triệu tỷ đồng, chiếm gần 25% so với dư nợ toàn nền kinh tế với trên 14,3 triệu khách hàng còn dư nợ.

Chú thích ảnh
Người dân nhận nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách xã hội. Ảnh minh họa: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN

Tại văn bản trả lời ý kiến chất vấn của đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk liên quan tới nguồn vốn tín dụng hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, nguồn vốn đối với người nông dân và quá trình phát triển, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp có vai trò rất quan trọng.

Tín dụng lĩnh vực nông nghiệp nông thôn luôn có mức tăng trưởng cao hơn mức tăng trưởng tín dụng chung của nền kinh tế, đến nay, quy mô tín dụng đã lên đến gần 2,8 triệu tỷ đồng, chiếm gần 25% so với dư nợ toàn nền kinh tế với trên 14,3 triệu khách hàng còn dư nợ.

Để hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, từ năm 2010, Ngân hàng Nhà nước đã trình Chính phủ ban hành 01 Nghị định riêng về tín dụng cho lĩnh vực này, thường xuyên rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế phù hợp tình hình thực tế với các chính sách thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp như: nâng các mức cho vay không có tài sản bảo đảm; sản xuất nông nghiệp theo mô hình liên kết, chuỗi giá trị; chính sách giảm lãi suất cho vay khi người dân mua bảo hiểm trong nông nghiệp...

Bên cạnh các chính sách về vốn tín dụng, Ngân hàng Nhà nước đã có chính sách trần lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn thấp hơn cho vay thông thường, hiện nay là 4,5%/năm. 

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng triển khai nhiều chương trình, chính sách tín dụng ưu đãi lãi suất đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ như cho vay giảm tổn thất trong nông nghiệp, cho vay phát triển trồng rừng, phát triển chăn nuôi, cho vay hỗ trợ các huyện nghèo tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP,....

Để tạo điều kiện về tiếp cận vốn vay, nâng mức cho vay cũng như giải quyết khó khăn về vấn đề tài sản bảo đảm, Ngân hàng Nhà nước thường xuyên chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện các giải pháp khơi thông, hướng dòng vốn tín dụng vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, rà soát, đơn giản hóa quy trình, thủ tục nội bộ, rút ngắn thời gian xét duyệt cho vay tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận vốn tín dụng.

Cùng với đó là nâng cao hiệu quả thẩm định và đánh giá mức độ tín nhiệm của khách hàng để tăng cường khả năng cho vay không có tài sản bảo đảm nhằm tháo gỡ khó khăn về tài sản bảo đảm cho khách hàng; đa dạng hoá sản phẩm, dịch vụ ngân hàng phù hợp với lĩnh vực nông nghiệp như cho vay lưu vụ, cho vay liên kết,...) và người dân ở khu vực nông thôn như cho vay qua tổ, nhóm....

Thống đốc cho biết, kết quả là tín dụng lĩnh vực nông nghiệp nông thôn luôn có mức tăng trưởng cao hơn mức tăng trưởng tín dụng chung của nền kinh tế, đến nay, quy mô tín dụng đã lên đến gần 2,8 triệu tỷ đồng, chiếm gần 25% so với dư nợ toàn nền kinh tế với trên 14,3 triệu khách hàng còn dư nợ; trong đó, dư nợ cho vay không có tài sản bảo đảm đạt gần 624 nghìn tỷ đồng, chiếm gần 23% tổng dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn.

Riêng đối với lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 30/NQ-CP ngày 07/3/2017, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định 813/QĐ-NHNN ngày 24/04/2017, chỉ đạo các ngân hàng thương mại tự cân đối nguồn vốn để cho vay với lãi suất thấp hơn từ 0,5%/năm đến 1,5%/năm so với mức lãi suất cho vay thông thường cùng kỳ hạn; khách hàng vay vốn theo chương trình được sử dụng tài sản hình thành từ vốn vay làm tài sản đảm bảo cho khoản vay theo quy định của pháp luật.

Theo Thống đốc, doanh số cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch lũy kế từ năm 2017 đến nay đạt 111.641 tỷ đồng, vượt mức mục tiêu đề ra bằng 111,6% so với quy mô 100.000 tỷ đồng theo chỉ đạo của Chính phủ, góp phần thực hiện hiệu quả quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Ngoài ra, theo quy định tại Nghị định 55/2015/NĐ-CP và Nghị định 116/2018/NĐ-CP, người dân, doanh nghiệp có dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp có thể vay vốn với mức cho vay không có tài sản bảo đảm tối đa bằng 70-80% giá trị của dự án, phương án sản xuất kinh doanh; trường hợp gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng thì được tổ chức tín dụng xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ, khoanh nợ, giữ nguyên nhóm nợ, cho vay mới theo quy định.

Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ bám sát chủ trương của Đảng, Chính phủ đối với vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn, để tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt nhằm mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục vay vốn; đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng tăng khả năng tiếp cận vốn cho người dân và doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả thẩm định và đánh giá mức độ tín nhiệm của khách hàng, quản lý dòng tiền để tăng cường khả năng cho vay không có tài sản bảo đảm; tăng cường kết nối giữa ngân hàng với doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong tiếp cận nguồn vốn tín dụng.

Ngoài ra, mở rộng mạng lưới, điểm cung ứng dịch vụ của các tổ chức tín dụng, đặc biệt là hoạt động tài chính quy mô nhỏ, ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vùng nông thôn tiếp cận vốn và dịch vụ ngân hàng.

Thùy Dương (TTXVN)
Ngân hàng Nhà nước đẩy mạnh đầu tư tín dụng nông thôn
Ngân hàng Nhà nước đẩy mạnh đầu tư tín dụng nông thôn

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết, năm 2019, Ngân hàng Nhà nước sẽ đẩy mạnh đầu tư tín dụng có hiệu quả phục vụ sản xuất nông nghiệp và mở rộng cho vay phục vụ nhu cầu đời sống, tiêu dùng chính đáng của người dân khu vực nông thôn nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực nông nghiệp, nông thôn và giảm nạn tín dụng đen tại khu vực này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN