Kết quả rà soát về chống lẩn tránh phòng vệ thương mại đường mía

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định kết quả rà soát nhà xuất khẩu mới trong vụ việc áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía (Mã vụ việc: NR02.AC02-AD13.AS01). 

Tại Điều 1 Quyết định nêu rõ, không áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại với một số sản phẩm đường mía thuộc mã HS 1701.13.00; 1701.14.00; 1701.91.10; 1701.99.10; 1701.99.90 và 1702.90.91 được nhập khẩu vào Việt Nam do Công ty Kampong Siêu Sugar. Co., Ltd (Campuchia) sản xuất.

Cùng đó, tại Điều 2 Bộ Công Thương nhấn mạnh các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 1541/QĐ-BCT ngày 1/8/2022 về việc áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với sản phẩm đường mía và Quyết định số 2960/QĐ-BCT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1514/QĐ-BCT ngày 1/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp chống lẩn tránh phòng vệ thương mại với một số sản phẩm đường mía. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Chánh văn phòng Bộ Công Thương, Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Trước đó, ngày 1 tháng 8 năm 2022, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1514⁄QĐ-BCT áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía nhập khẩu từ Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar (mã vụ việc AC02-AD13.AS01).

Bộ Công Thương bắt đầu tiến hành điều tra vụ việc rà soát từ tháng 12 năm 2023 trên cơ sở đề nghị của của nhà xuất khẩu mới - Công ty Kampong Speu Sugar Co., Ltd. (Campuchia) nộp vào tháng 11 năm 2023.

Trong quá trình điều tra vụ việc, Bộ Công Thương đã thực hiện theo đúng quy định liên quan của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại.

Ngày 10 tháng 6 năm 2024, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1407/QĐ-BCT về kết quả rà soát nhà xuất khẩu mới trong vụ việc áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía (mã vụ việc NR02.AC02-AD13.AS01). Theo đó, Bộ Công Thương đã phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét, đánh giá kỹ lưỡng và xác định Công ty Kampong Speu Sugar Co., Ltd. là nhà xuất khẩu mới và sản xuất đường từ mía thu hoạch tại Campuchia.

Bộ Công Thương cho biết, kết luận điều tra cũng cho thấy Công ty Kampong Speu Sugar Co., Ltd. không có hành vi lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía từ Thái Lan.

Thời gian tới, Bộ Công Thương cho biết, sẽ tiếp tục phối hợp với Tổng cục Hải quan và các cơ quan liên quan theo dõi tình hình nhập khẩu các sản phẩm đường mía, tác động của các biện pháp phòng vệ thương mại, tình hình sản xuất, cung-cầu, giá cả, để triển khai các công cụ quản lý phù hợp theo quy định nhằm đảm bảo một môi trường cạnh tranh công bằng, bình đẳng và hài hòa lợi ích giữa người nông dân trồng mía, các doanh nghiệp sản xuất đường, các doanh nghiệp tiêu thụ đường và người tiêu dùng.

Uyên Hương (TTXVN)
Gia hạn rà soát trong chống lẩn tránh phòng vệ thương mại đường mía
Gia hạn rà soát trong chống lẩn tránh phòng vệ thương mại đường mía

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) thông tin, để có thời gian xem xét toàn diện, khách quan những vấn đề liên quan đến vụ việc cũng như ý kiến của các bên liên quan, căn cứ quy định tại Điều 82 và Điều 90 Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 494/QĐ-BCT về việc gia hạn thời hạn rà soát nhà xuất khẩu mới trong vụ việc áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía thêm 3 tháng. Do vậy, thời hạn kết thúc điều tra vụ việc là ngày 11 tháng 6 năm 2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN