Một số mục tiêu trong Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030

Theo Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 đã được Chính phủ phê duyệt, Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 có 100% đơn vị hành chính cấp tỉnh có đủ 3 loại hình thiết chế văn hóa; 100% đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có Trung tâm Văn hóa-Thể thao; ít nhất 95% di tích quốc gia đặc biệt và khoảng 70% di tích quốc gia được tu bổ, tôn tạo; có ít nhất 5 di sản được UNESCO ghi danh theo công ước của UNESCO…

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức
 Khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước từ phát triển văn hóa
Khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước từ phát triển văn hóa

Ngày 24/11/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức Hội nghị văn hóa toàn quốc tại Thủ đô Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN