Nhiều điểm mới về thu hút, trọng dụng nhân tài trong Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đã thể hiện nhiều điểm mới, khắc phục nhiều hạn chế, bất cập của Luật năm 2012, bảo đảm đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển Thủ đô trong thời gian tới; đặc biệt trong việc thu hút, trọng dụng nhân tài, nhân lực chất lượng cao.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: TTXVN phát

Đây là một trong những nội dung được đưa ra bàn luận tại Hội thảo khoa học thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), do báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức chiều 25/4.

Tại Hội thảo, Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị Nguyễn Thành Lợi cho rằng, Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) là một bước tiến lớn trong công cuộc hoàn thiện thể chế về xây dựng, phát triển Thủ đô trong bối cảnh mới. Trong đó, các chính sách về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã được đề cập rõ nét, thể hiện tầm quan trọng trong chiến lược về con người của đất nước.

“Điều 16 trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) nhấn mạnh việc thu hút, trọng dụng người có tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao có nhiều điểm tiến bộ vượt bậc hơn so với quy định trong văn bản trước đây khi Luật Thủ đô năm 2012 chỉ đặt ra quy định chung về vấn đề quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục theo nguyên tắc tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô và cả nước”, ông Nguyễn Thành Lợi cho biết.

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận, làm rõ hơn nhận thức chung về phát triển, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và vấn đề trọng dụng nhân tài hiện nay. Đây là yếu tố nòng cốt để phát triển nhanh và bền vững cho kinh tế - xã hội; nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Các đại biểu cũng phân tích về các tiêu chuẩn xác định nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao; đề xuất các cơ chế, chính sách cụ thể để thu hút nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Bên cạnh đó, các đại biểu đã đề xuất các giải pháp để có cơ chế, chính sách cụ thể trong việc trọng dụng nhân tài và nguồn nhân lực chất lượng cao hiện nay; yếu tố ảnh hưởng, tác động đến cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao. Các địa biểu đã trao đổi về giải pháp tăng cường truyền thông về vị trí, vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Theo Tiến sỹ Tạ Quang Ngọc (Trường Đại học Luật Hà Nội), việc thu hút, trọng dụng nhân tài, nhân lực chất lượng cao đã được Đảng, Nhà nước và chính quyền Thủ đô quan tâm, được thể chế hóa và áp dụng trong nhiều năm trở lại đây. Tuy nhiên, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về các chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài đặc biệt tại Thủ đô cần được đánh giá nghiêm túc về tính khả thi khi thực hiện; từ đó có bổ sung, sửa đổi cho phù hợp. Đặc biệt, trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hội nhập quốc tế, nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân tài có vai trò vô cùng quan trọng.

Nhấn mạnh Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đã thể hiện nhiều điểm mới, khắc phục nhiều hạn chế, bất cập của Luật năm 2012, bảo đảm đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển Thủ đô trong thời gian tới, Tiến sỹ Tạ Quang Ngọc cho rằng, Dự thảo cần làm rõ hơn tiêu chuẩn, điều kiện của nhân tài, nhân lực chất lượng cao, tăng tính khả thi của chính sách, định hướng cho việc quy định chi tiết về nội dung này. Bên cạnh đó, để chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao mang lại hiệu quả, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Thủ đô, Dự thảo cần nêu rõ về vị trí được tuyển dụng, bổ nhiệm; nguồn kinh phí để thực hiện chính sách hỗ trợ một lần và chính sách ưu đãi khác về lương, thu nhập bảo đảm ổn định của nhân lực chất lượng cao so với cán bộ, công chức, viên chức khác...

Nguyễn Cúc (TTXVN)
Luật Thủ đô (sửa đổi) đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội
Luật Thủ đô (sửa đổi) đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội

Qua những lần xin ý kiến, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), UBND TP Hà Nội đã có báo cáo xin ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Thành ủy và gửi Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Bộ Tư pháp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN