Thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh ĐH, tuyển sinh CĐ ngành Giáo dục Mầm non

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản số 3738/BGDĐT-TTr hướng dẫn thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh Đại học, tuyển sinh Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Đức Tưởng/TTXVN

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu hoạt động thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh Đại học; tuyển sinh Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022 bám sát Thông tư số 03/2022/TT-BGDĐT ngày 18/1/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 6/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non (Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT).

Cụ thể, việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các trình độ đào tạo, hình thức đào bảo đảm đúng năng lực đào tạo của đơn vị theo quy định. Chú ý việc thực hiện quy trình xác định chỉ tiêu và công bố chỉ tiêu tuyển sinh; việc thực hiện trách nhiệm giải trình của cơ sở đào tạo trước Bộ Giáo dục và Đào tạo và xã hội theo quy định.

Việc xây dựng, công bố đề án tuyển sinh thực hiện theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT, trong đó lưu ý các thông tin giới thiệu về cơ sở đào tạo, các ngành và chương trình được phép đào tạo; các điều kiện bảo đảm chất lượng và kết quả kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, kiểm định chương trình đào tạo; tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp và tỉ lệ có việc làm phù hợp trình độ chuyên môn của sinh viên tốt nghiệp, thông tin về tuyển sinh chính quy của 2 năm gần nhất.

Bên cạnh đó là thông tin về chi phí đào tạo, mức thu học phí, mức thu dịch vụ tuyển sinh và khoản thu dịch vụ khác cho lộ trình cả khóa học, từng năm học; chính sách học bổng, miễn giảm học phí, hỗ trợ tài chính, chỗ ở ký túc xá và các chính sách ưu đãi, hỗ trợ khác dành cho người học.

Kế hoạch tuyển sinh và phạm vi tuyển sinh các đợt trong năm, gồm cả quy định về đối tượng và điều kiện tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, tổ hợp xét tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh đối với các ngành, chương trình đào tạo; quy trình, thủ tục đăng ký dự tuyển và các thông tin cần thiết khác cho thí sinh. Các phương án xử lý rủi ro khi triển khai công tác tuyển sinh và cam kết trách nhiệm của cơ sở đào tạo. Việc công bố, công khai, điều chỉnh Đề án tuyển sinh.

Thanh tra, kiểm tra việc triển khai tổ chức tuyển sinh, chính sách ưu tiên trong tuyển sinh thực hiện từ Điều 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT.

Thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thi tuyển sinh theo quy định tại Điều 12, 13, 14, 15 Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT, đặc biệt chú ý các khâu ra đề, coi thi, chấm thi, việc bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi.

Về quy trình thanh tra, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở đào tạo tổ chức hoạt động thanh tra tuyển sinh bám sát Thông tư số 23/2016/TT-BGDĐT; quy trình thanh tra bám sát quy định tại Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 1/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra.

Các cơ sở đào tạo gửi kế hoạch, kết luận thanh tra, thông báo kết quả kiểm tra công tác tuyển sinh ngay sau khi ban hành về Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đơn vị thành viên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế và Đại học Đà Nẵng gửi kế hoạch, kết luận thanh tra, thông báo kết quả kiểm tra công tác tuyển sinh ngay sau khi ban hành về Đại học theo phân cấp quản lý.

TTXVN/Báo Tin tức
Đổi mới phương thức tuyển sinh và đào tạo nhằm thu hút học sinh sinh viên học nghề
Đổi mới phương thức tuyển sinh và đào tạo nhằm thu hút học sinh sinh viên học nghề

Để đáp ứng nhu cầu lao động của doanh nghiệp và thị trường, công tác tuyển sinh và đào tạo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp sớm đổi mới phương thức tuyển và đào tạo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN