Hà Nội tập trung thanh tra cơ sở giáo dục mầm non

Ngày 14/8, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết, trong năm học 2018 - 2019, Sở sẽ tập trung, chú trọng công tác thanh tra các cơ sở giáo dục mầm non, nhất là các cơ sở ngoài công lập và các nhóm trẻ tư thục về việc thực hiện các quy định.

Trong đó tập trung thanh kiểm tra về chuyên môn, thu chi tài chính, đảm bảo dinh dưỡng và thực hiện duy trì phổ cập trẻ 5 tuổi.

Cụ thể, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề ra 9 nhiệm vụ chủ yếu, trong đó tập trung vào các nội dung như: Quan tâm và đẩy mạnh hơn việc rà soát quy hoạch mạng lưới trường mầm non, tăng tỷ lệ huy động trẻ đến lớp; phát triển quy mô đảm bảo nhu cầu đa dạng của trẻ; xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ.

Cùng với đó là làm tốt công tác xã hội hóa và hội nhập quốc tế, nghiên cứu áp dụng các mô hình, phương pháp giáo dục tiên tiến của các nước trong khu vực và trên thế giới vào giáo dục mầm non, đồng thời kêu gọi mở rộng hệ thống trường tư thục…

Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị các địa phương tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng trường chuẩn quốc gia; thực hiện gom điểm lẻ, cải tạo, mở rộng, xây mới cơ sở vật chất các trường, trong đó chú trọng công tác khai thác, duy tu, bảo quản.

Đặc biệt, cần đảm bảo sĩ số trẻ/nhóm lớp theo Điều lệ trường mầm non, đảm bảo trường, nhóm, lớp, các điểm trường lẻ có công trình vệ sinh và nước sạch, ánh sáng học đường đạt chuẩn.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Chử Xuân Dũng yêu cầu các trường rà soát kỹ các khâu để làm tốt, đảm bảo an toàn công tác đón học sinh, nhất là tại các địa phương như huyện Chương Mỹ, huyện Quốc Oai cần tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trường học…

Bên cạnh đó, Sở cũng đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã, các trường mầm non tập trung triển khai thực hiện tốt chương trình sữa học đường đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội thông qua để góp phần nâng cao tầm vóc trẻ mẫu giáo và học sinh tiểu học.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong năm học 2017 - 2018, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Chử Xuân Dũng cũng yêu cầu các đơn vị khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác chăm sóc, giáo dục bậc học mầm non.

Như một số địa phương chưa có trường mầm non công lập như quận Bắc Từ Liêm thiếu 1 trường, quận Nam Từ Liêm thiếu 2 trường; sĩ số trẻ trong một lớp học còn đông, gây khó khăn trong việc chăm sóc và dạy dỗ trẻ; một số nhóm trẻ hoạt động khi chưa được cấp phép; công tác quản lý của một số địa phương còn hạn chế, gây bức xúc dư luận; việc công nhận lại trường chuẩn chưa được quan tâm đúng đúng mức…

Hiện thành phố Hà Nội có 581/584 phường, xã có trường mầm non công lập. Tổng số trường mầm non trên toàn thành phố là 1.102 trường, trong đó công lập 765 trường; dân lập, tư thục 337 trường (tăng 46 trường so với cùng kỳ năm trước). Tổng số nhóm, lớp mầm non là 22.278, tăng 1.987 nhóm, lớp so với cùng kỳ năm trước.

Năm học qua, công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và đảm bảo an toàn cho trẻ được thực hiện đạt kết quả tốt. Các trường đã xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ trong cơ sở giáo dục mầm non công lập và ngoài công lập. Năm học 2017 - 2018 có 57 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, vượt chỉ tiêu kế hoạch 28 trường (tỷ lệ 200%).

Nguyễn Cúc (TTXVN)
Xây dựng môi trường giáo dục mầm non an toàn, lành mạnh
Xây dựng môi trường giáo dục mầm non an toàn, lành mạnh

Ngày 1/8, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo sơ kết 2 năm triển khai thực hiện chuyên đề Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm.

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN