Vì sao Sở Giáo dục đào tạo Hà Nội cần đưa ra cảnh báo với việc du học Nhật Bản?

Trung tâm tư vấn du học nào uy tín, học tiếng Nhật đến trình độ nào để đáp ứng việc du học, du học có thể kết hợp với đi làm...? Rất nhiều thắc mắc của sinh viên mong muốn du học đang bị các trung tâm tư vấn du học “ảo” lừa đảo dưới nhiều hình thức.