Dòng sự kiện:

Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh từ trần