Vicostone đặt mục tiêu doanh thu năm 2022 đạt 8.367 tỉ đồng, tăng trưởng 18,34%

Sáng 28/4/2022, Công ty Cổ phần Vicostone, đơn vị thành viên của Tập đoàn Phenikaa, đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022 theo hình thức trực tuyến tại Hà Nội.

Chú thích ảnh
Ông Hồ Xuân Năng, Chủ tịch HĐQT Vicostone trả lời các câu hỏi của cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young; Nhiệm vụ trọng tâm và kế hoạch kinh doanh 2022, trong đó doanh thu và lợi nhuận trước thuế đặt mục tiêu tương ứng là 8.367 tỉ đồng và 2.413 tỉ đồng.

Với sự tham gia họp trực tuyến các cổ đông đại diện cho hơn 142 triệu cổ phần, chiếm 89,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, toàn bộ các tờ trình và kế hoạch của HĐQT đã được các cổ đông thông qua với đa số phiếu tán thành.

Theo báo cáo tài chính được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young, năm 2021, Vicostone ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế đạt 7.070 tỉ đồng và 2.097 tỉ đồng, lần lượt tăng 24,92% và 25,75% so với năm 2020, qua đó hoàn thành gần 105% và 110% chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đã thông qua. Bên cạnh đó, tổng tài sản của Vicostone tính đến hết năm 2021 đạt 6.892,91 tỉ đồng, tăng 13,83% so với năm 2020, vốn chủ sở hữu đạt 4.874,20 tỉ đồng, tăng 26,35% so với cùng kì, chỉ số ROA đạt 26%, ROE đạt 36%, duy trì ổn định ở mức cao.

Với kết quả đạt được, ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. Theo đó, Vicostone chi trả cổ tức 40%, đây là năm thứ 7 liên tiếp Vicostone chi trả cổ tức trên 40% hàng năm bằng tiền mặt và cổ phiếu quỹ, thể hiện cam kết lợi ích đối với cổ đông.

Năm 2022 được dự báo vẫn còn nhiều rủi ro thách thức khó đoán định với các doanh nghiệp nói
chung. Với phương châm hành động “Chủ động toàn diện - Chinh phục mục tiêu”, cùng với sự hậu thuẫn vững chắc từ Hệ sinh thái Phenikaa, Vicostone trên tinh thần chủ động, quyết liệt, thần tốc, trí tuệ, nhân văn, quy tụ nhân tài, sẽ đoàn kết cùng nhau vượt qua mọi trở lực để đạt được mục tiêu đề ra một cách hiệu quả. Năm 2022, Vicostone đặt mục tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế đạt 8.367 tỉ đồng và 2.413 tỉ đồng, tăng trưởng lần lượt là 18,34% và 15,06%.

Vicostone ước tính doanh thu quý I/2022 đạt 1.608,2 tỉ đồng
Vicostone ước tính doanh thu quý I/2022 đạt 1.608,2 tỉ đồng

Ngày 31/3/2022, Công ty Cổ phần Vicostone - đơn vị thành viên của Tập đoàn Phenikaa, công bố báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất ước tính quý I/2022. Theo đó, doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế lần lượt ước đạt 1.608,2 tỉ đồng và 441,3 tỉ đồng, tương ứng ước tăng 3,67 % và 1,27% so với cùng kì năm 2021.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN