Thông báo gia hạn hoạt động Văn phòng đại diện JCB International (Thailand) Company Limited tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đã chấp thuận gia hạn thời hạn hoạt động thêm 5 năm đối với Văn phòng đại diện JCB International (Thailand) Company Limited tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Quyết định số 962/QĐ-HCM ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh về việc gia hạn thời hạn hoạt động Văn phòng đại diện JCB International (Thailand) Company Limited  tại Thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng đại diện JCB International (Thailand) Company Limited tại Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo về việc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đã chấp thuận gia hạn thời hạn hoạt động thêm năm (05) năm kể từ ngày 18 tháng 02 năm 2021.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép mở Văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài số 29/GP-NHNN ngày 18 tháng 02 năm 2016 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp cho JCB International (Thailand) Company Limited.

Văn phòng đại diện JCB International (Thailand) Company Limited tại Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo đến các cơ quan ban ngành có liên quan, quý khách hàng và đối tác của Văn phòng đại diện JCB International (Thailand) Company Limited tại Thành phố Hồ Chí Minh .

Trưởng Đại diện: Kazuma Shukuin

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN