Thông báo gia hạn hoạt động Văn phòng đại diện ACOM CO., LTD. tại thành phố Hồ Chí Minh

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đã chấp thuận gia hạn thời hạn hoạt động thêm 5 năm đối với Văn phòng đại diện ACOM CO., LTD. tại thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Quyết định số 315/QĐ-HCM ngày 09 tháng 04 năm 2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh về việc gia hạn thời hạn hoạt động Văn phòng đại diện ACOM CO., LTD. tại Thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng đại diện ACOM CO., LTD. tại Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo về việc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đã chấp thuận gia hạn thời hạn hoạt động thêm năm (05) năm kể từ ngày 30 tháng 05 năm 2021.

Quyết định số 315/QĐ-HCM ngày 09 tháng 04 năm 2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh có hiệu lực thi hành từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài số 06/GP-NHNN ngày 30 tháng 05 năm 2006 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp cho ACOM CO., LTD.

Văn phòng đại diện ACOM CO., LTD. tại Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo đến các cơ quan ban ngành có liên quan, quý khách hàng và đối tác của Văn phòng đại diện ACOM CO., LTD. tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trưởng Văn phòng đại diện: TAKAYUKI KATO

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN