Quý I khởi sắc, VietinBank chú trọng 4 trụ cột tăng trưởng trong trung dài hạn 

Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024, nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) tổ chức ngày 27/4, đại diện VietinBank cho biết: Quý I/2024, VietinBank đã đạt được kết quả tích cực về quy mô và hiệu quả hoạt động. 

Chú thích ảnh
Ông Trần Minh Bình - Chủ tịch HĐQT VietinBank.

Theo đó, tổng tài sản hợp nhất tăng 2,2% so với đầu năm; cho vay khách hàng tăng 2,8% so với đầu năm, phù hợp với diễn biến chung toàn ngành Ngân hàng và nền kinh tế. Tiền gửi của khách hàng tăng 1,2% so với đầu năm phù hợp định hướng cân đối vốn, đáp ứng thanh khoản và tuân thủ các tỷ lệ an toàn hoạt động của VietinBank; tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,3%, tỷ lệ bao phủ nợ xấu cho vay là 151%.

Chú thích ảnh
VietinBank chú trọng 4 trụ cột tăng trưởng trong trung dài hạn là: Tăng trưởng xuất sắc hoạt động kinh doanh truyền thống; chuyển đổi số; khai thác tiềm năng hệ sinh thái VietinBank và các đơn vị nhận vốn để gia tăng và củng cố nội lực; tích hợp  Environment – môi trường, Social – xã hội và Governance – quản trị doanh nghiệp (ESG)

Hành trình mới kiến tạo những giá trị mới 

Giai đoạn 2024 - 2029, VietinBank sẽ tập trung nguồn lực triển khai quyết liệt, đúng lộ trình, bám sát tầm nhìn dài hạn, triết lý hoạt động và hệ giá trị cốt lõi của VietinBank, chiến lược 5 năm đã được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Hội đồng Quản trị (HĐQT) VietinBank phê duyệt, khai thác tối đa sức mạnh nội tại, tận dụng cơ hội kinh doanh trong trung hạn. 

Cụ thể: VietinBank chú trọng 4 trụ cột tăng trưởng trong trung dài hạn là: Tăng trưởng xuất sắc hoạt động kinh doanh truyền thống; triển khai hiệu quả chương trình chuyển đổi số; khai thác tiềm năng hệ sinh thái VietinBank và các đơn vị nhận vốn để gia tăng và củng cố nội lực; tích hợp  Environment – môi trường, Social – xã hội và Governance – quản trị doanh nghiệp (ESG) để định hình tương lai bền vững. 

Đồng thời, ngân hàng tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, cải thiện năng suất lao động. Mục tiêu và định hướng phát triển đến 2029 của VietinBank gắn với mục tiêu trở thành ngân hàng đa năng, hiện đại, hiệu quả hàng đầu tại Việt Nam.

Chú thích ảnh
Ông Đỗ Thanh Sơn - Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban Điều hành VietinBank.

Đối với năm 2024, dự báo kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng dự kiến sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. VietinBank đã xác định các chủ điểm trọng tâm trong năm 2024, tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp điều hành, thúc đẩy kinh doanh bám sát định hướng, chỉ đạo của Chính phủ và NHNN cũng như diễn biến thị trường nhằm tạo ra sự phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Bám sát các mục tiêu trong Kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, VietinBank đã triển khai chương trình Chuyển đổi số giai đoạn 2024 - 2028 của VietinBank mang tên “Project X01” với 108 sáng kiến gắn liền với chiến lược kinh doanh trung dài hạn với kỳ vọng tạo năng lực cạnh tranh vượt trội cho ngân hàng và mang lại trải nghiệm tối ưu cho khách hàng và nhân viên của VietinBank. 

Chú thích ảnh
Thành viên Hội đồng quản trị VietinBank nhiệm kỳ 2024 - 2029

Năm 2024, tổng tài sản VietinBank sẽ tăng trưởng từ 8 - 10%; dư nợ tín dụng thực hiện theo hạn mức tăng trưởng tín dụng được NHNN phê duyệt và định hướng chính sách điều hành tín dụng của NHNN trong từng thời kỳ; nguồn vốn huy động tăng trưởng phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng, đảm bảo các chỉ số an toàn thanh khoản; tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng <1,8%; lợi nhuận trước thuế riêng lẻ theo phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Tỷ lệ chi trả cổ tức và cơ cấu chi trả cổ tức (tiền mặt, cổ phiếu) thực hiện theo phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và tuân thủ quy định của pháp luật; các tỷ lệ an toàn hoạt động tuân thủ quy định của NHNN.

Đại hội đã xem xét và thống nhất thông qua các nội dung quan trọng: Báo cáo của HĐQT và Ban Kiểm soát tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2024 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024 - 2029; Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban Điều hành, Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và định hướng phát triển năm 2024; thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2025; thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Thông qua mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2024; thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2024 của VietinBank trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc các đợt chào bán; thông qua việc bổ sung hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán vào hoạt động của VietinBank

Ủy quyền phê duyệt ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế tài chính VietinBank; thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT VietinBank, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS VietinBank; thông qua phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025; Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029…

An toàn - Hiệu quả - Bền vững

Trong nhiệm kỳ, các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của Ngân hàng đã có sự tăng trưởng tích cực. Tổng tài sản đến hết năm 2023 đạt hơn 2 triệu tỷ đồng, gấp 1,75 lần năm 2018, tăng trưởng bình quân ở mức 12%/năm. Quy mô tín dụng đạt 1,48 triệu tỷ đồng, gấp 1,66 lần so với năm 2018, tăng trưởng bình quân 11,4%/năm. Nguồn vốn huy động đạt gần 1,53 triệu tỷ đồng, gấp 1,75 lần so với năm 2018, tăng trưởng bình quân 12%/năm. Các tỷ lệ an toàn thanh khoản tuân thủ đúng quy định và tiếp tục được cải thiện. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới mức 2%, tuân thủ các giới hạn an toàn theo quy định của NHNN.

Bên cạnh hoạt động truyền thống, VietinBank tập trung phát triển đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ: Tổng thu thuần dịch vụ tăng trưởng mạnh, đạt 8,5 nghìn tỷ đồng trong năm 2023 , gấp 2,5 lần so với năm 2018; thu ngoài lãi  đạt gần 19 nghìn tỷ đồng, gấp 2,75 lần năm 2018, chiếm tỷ trọng 26,9% trên tổng thu nhập hoạt động. VietinBank cũng nằm trong top các ngân hàng có hiệu quả hoạt động cao trong giai đoạn 2019-2024. Tỷ suất sinh lời ROA, ROE năm 2023 lần lượt đạt 1,3% và 17,1%, cao gấp đôi mức ghi nhận trong năm 2018. 

VietinBank luôn đi đầu trong việc thực hiện các chính sách, định hướng, chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của NHNN. Ngân hàng đã ban hành các gói cho vay ưu đãi lãi suất, chương trình cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên với mức lãi suất cho vay hợp lý đối với đối tượng khách hàng tốt, có hoạt động tài chính lành mạnh, phương án kinh doanh hiệu quả trong các lĩnh vực được Chính phủ ưu tiên khuyến khích, tỷ trọng tín dụng cho các lĩnh vực này chiếm khoảng 40% tổng danh mục tín dụng.

Cơ cấu khách hàng tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng đẩy mạnh tỷ trọng vào phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, bán lẻ; đồng thời tiếp tục duy trì vị thế hàng đầu về phục vụ khách hàng doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp FDI. VietinBank là ngân hàng đi đầu trong việc nỗ lực giảm lãi suất huy động, đồng thời tiết giảm chi phí hoạt động, tạo điều kiện tiếp tục giảm lãi suất cho vay. 

Giai đoạn 2019 - 2024, VietinBank thực hiện thành công Phương án cơ cấu lại giai đoạn 2018 - 2020 và tiếp tục xây dựng Phương án cơ cấu lại giai đoạn 2021 - 2025; đồng thời được NHNN phê duyệt Chiến lược phát triển VietinBank giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Về công tác nhân sự, với sự nhất trí cao, ĐHĐCĐ VietinBank đã thông qua nhân sự trúng cử HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm:

1. Ông Trần Minh Bình

2. Ông Trần Văn Tần

3. Ông Lê Thanh Tùng

4. Ông Nguyễn Đức Thành

5. Ông Nguyễn Thế Huân

6. Bà Phạm Thị Thanh Hoài

7. Ông Cát Quang Dương

8. Ông Koji Iriguchi

9. Ông Takeo Shimotsu

Thành viên BKS VietinBank nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm 3 thành viên là: Bà Lê Anh Hà; bà Nguyễn Thị Anh Thư và bà Phạm Thị Thơm.
(Tin Tức/TTXVN)
Sống trọn vẹn từng khoảnh khắc cùng thẻ kép quốc tế VietinBank Eliv3
Sống trọn vẹn từng khoảnh khắc cùng thẻ kép quốc tế VietinBank Eliv3

Cuộc sống hiện đại khiến bạn luôn vướng bận với công việc, gia đình và những lo toan thường nhật mà quên đi những phút giây thư giãn, tận hưởng niềm vui và trải nghiệm những điều mới mẻ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN