Dầu Thực vật Tường An đặt mục tiêu doanh thu đạt 5.266 tỷ đồng

Trong năm 2021, Dầu Thực vật Tường An đặt mục tiêu doanh thu thuần là 5.266 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 232 tỷ đồng, lần lượt tăng nhẹ 0,36% và 5% so với năm 2020. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến là 20%.

Chú thích ảnh

Ngày 17/6, Công ty CP Dầu Thực vật Tường An (HoSE: TAC) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020, thông qua các nội dung: Báo cáo kết quả kinh doanh 2020; kế hoạch kinh doanh 2021; kế hoạch chia cổ tức 2021.

Trong 6 tháng năm 2021, doanh thu thuần ghi nhận đạt 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 105 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái.  Riêng quý I/2021, TAC ghi nhận 9,4 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, chi phí tài chính tăng nhẹ, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm đáng kể từ gần 24 tỷ đồng xuống còn 8,6 tỷ đồng. Theo đó, doanh thu đạt hơn 1.580 tỷ đồng, sau khi trừ giá vốn, lợi nhuận gộp đạt 218 tỷ đồng, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm 2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN