Bố cáo của Ngân hàng IBK chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 01/11/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Giấy phép số 106/GP-NHNN về việc cấp đổi Giấy phép mở chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho Ngân hàng Industrial Bank of Korea - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, NHNN cấp đổi Giấy phép mở chi nhánh ngân hàng nước ngoài số 04/GP-NHNN ngày 08/01/2008 cho Ngân hàng Industrial Bank of Korea - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh như sau:
Ngân hàng Industrial Bank of Korea - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh có tên chi nhánh đầy đủ bằng tiếng Việt là: Ngân hàng Industrial Bank of Korea - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh; Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: Industrial Bank of Korea - Ho Chi Minh City Branch; Tên giao dịch (hoặc viết tắt): IBK HCM.

Địa chỉ trụ sở của Ngân hàng Industrial Bank of Korea - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh tại: Phòng 604, tầng 6, Tòa nhà Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
Vốn được cấp của Ngân hàng Industrial Bank of Korea - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh là 125.000.000 USD; thời hạn hoạt động là 99 năm kể từ ngày 08/01/2008.

Ngân hàng Industrial Bank of Korea - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện các hoạt động của loại hình ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật và của NHNN, gồm các hoạt động sau: (i) Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các loại tiền gửi khác; (ii) Cấp tín dụng dưới các hình thức sau: Cho vay, chiết khấu, tái thiết khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá khác, bảo lãnh ngân hàng, phát hành thẻ tín dụng, bao thanh toán trong nước; (iii) Mở tài khoản thanh toán cho khách hàng; (iv) Cung ứng dịch vụ thanh toán trong nước: Cung ứng phương tiện thanh toán; Thực hiện dịch vụ thanh toán séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thư tín dụng, thẻ ngân hàng, dịch vụ thu hộ và chi hộ; (v) Mở tài khoản: Mở tài khoản tại NHNN Việt Nam, mở tài khoản tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác; (vi) Tổ chức thanh toán nội bộ, tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc gia; (vii) Dịch vụ quản lý tiền mặt, tư vấn ngân hàng, tài chính; các dịch vụ quản lý bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn; (viii) Tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn mua, bán, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp và tư vấn đầu tư; (ix) Tham gia đấu thầu, mua, bán tín phiếu Kho bạc, công cụ chuyển nhượng, trái phiếu Chính phủ, tín phiếu NHNN và các giấy tờ có giá khác trên thị trường tiền tệ; (x) Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn theo quy định của Luật các TCTD, Luật Chứng khoán, quy định của Chính phủ và hướng dẫn của NHNN; (xi) Vay vốn của NHNN dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật NHNN và hướng dẫn của NHNN; (xii) Vay, cho vay, gửi, nhận gửi vốn của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của NHNN; (xiii) Ủy thác, nhận ủy thác, đại lý trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng, kinh doanh bảo hiểm, quản lý tài sản theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của NHNN; (xiv) Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế trong phạm vi do NHNN quy định.

Trong quá trình hoạt động, Ngân hàng Industrial Bank of Korea - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh phải tuân thủ pháp luật Việt Nam.

Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Giấy phép mở chi nhánh ngân hàng nước ngoài số 04/GP-NHNN ngày 08/01/2008 kèm các văn bản chấp thuận có liên quan việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép cho Ngân hàng Industrial Bank of Korea - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.
Ngân hàng Industrial Bank of Korea - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo đến các cơ quan ban ngành có liên quan, quý khách hàng và đối tác được rõ.

Bố cáo thành lập Ngân hàng TNHH Một thành viên CIMB (Việt Nam) - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
Bố cáo thành lập Ngân hàng TNHH Một thành viên CIMB (Việt Nam) - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ giấy phép số 61/GP- NHNN về việc thành lập và hoạt động ngân hàng 100% vốn nước ngoài của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 31/08/2016; Căn cứ Công văn số 414/NHNN – TTGSNH về việc chấp thuận thành lập Chi nhánh trong nước của Ngân hàng TNHH MTV CIMB (Việt Nam) của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 17/01/2018;

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN