Bamboo Airways điều chỉnh cơ cấu ban lãnh đạo

Việc điều chỉnh cơ cấu HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Bamboo Airways là một phần trong tiến trình kiện toàn bộ máy nhân sự và đẩy nhanh công cuộc tái cơ cấu tổ chức.

Chú thích ảnh

Ngày 8/7, HĐQT Công ty Cổ phần hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) chính thức thông qua cơ cấu mới của ban lãnh đạo và điều hành, chấp thuận đơn xin từ nhiệm của 4 thành viên HĐQT, bao gồm Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways với ông Oshima Hideki, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT với ông Nguyễn Ngọc Trọng, Phó Chủ tịch HĐQT với ông Doãn Hữu Đoàn và Phó Chủ tịch HĐQT với ông Phan Đình Tuệ.

HĐQT Bamboo Airways cũng đã thông qua quyết định bầu các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 thay thế các thành viên từ nhiệm. Ông Lê Thái Sâm sẽ đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT, ông Oshima Hideki giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT, ông Lê Bá Nguyên và ông Nguyễn Ngọc Trọng đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT. Trong đó, ông Nguyễn Ngọc Trọng kiêm đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Bamboo Airways thay thế ông Nguyễn Minh Hải đã từ nhiệm trước đó.

 

Bamboo Airways tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Bamboo Airways tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty CP hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và đề ra các nhóm giải pháp của năm bản lề 2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN