Agribank Hải Dương II kinh doanh hiệu quả và làm tốt công tác an sinh xã hội

Những tháng dầu năm nay, Agribank Chi nhánh Hải Dương II đã bám sát và thực hiện nghiêm túc chủ trương, chỉ đạo điều hành của Agribank, nỗ lực vượt khó, chủ động triển khai đồng bộ có hiệu quả nhiều giải pháp, vì vậy đã thu được những kết quả tích cực trong hoạt động kinh doanh. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Trần Văn Quảng – Giám đốc Agribank Chi nhánh Hải Dương II xung quanh hoạt động kinh doanh và làm từ thiện xã hội của chi nhánh.

- Được biết trong 9 tháng đầu năm nay, Agribank Chi nhánh Hải Dương II đã có những hoạt động kinh doanh hiệu quả, xin ông cho biết cụ thể hơn về hoạt động kinh doanh của Chi nhánh mình?

Ông Trần Văn Quảng: Trong 9 tháng đầu năm 2020 nguồn vốn huy động tăng trưởng cao, nhất là nguồn VND huy động từ dân cư; cơ cấu nguồn vốn tiếp tục theo hướng tích cực, tỷ trọng nguồn vốn có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên tăng cao.

Chú thích ảnh
 Ông Trần Văn Quảng – Giám đốc Agribank Chi nhánh Hải Dương II

Để tăng trưởng, bảo đảm hiệu quả kinh doanh, ngay từ đầu năm Chi nhánh đã triển khai đồng bộ các giải pháp có hiệu quả, phù hợp với thực tiễn như: Bám sát diễn biến lãi suất trên thị trường, điều hành lãi suất huy động nhanh nhạy, linh hoạt, đúng quy định của Agribank, phù hợp địa bàn. Chúng tôi cũng có cơ chế chăm sóc, tri ân đối với những khách hàng có số dư tiền gửi lớn, khách hàng truyền thống và khách hàng sử dụng đa dạng dịch vụ của Agribank. Thêm vào đó, bằng việc triển khai áp dụng các chương trình tiết kiệm dự thưởng, hoạt động huy động vốn của chi nhánh thời gian qua đem lại kết quả khả quan và tích cực. Cán bộ nhân viên chi nhánh đã tích cực kiếm tìm, chủ động tiếp cận, quan hệ với các tổ chức kinh tế, các đơn vị sự nghiệp có thu để ký và triển khai các hợp đồng cung ứng dịch vụ ngân hàng, thu hút khách hàng tiềm năng. Đặc biệt là thường xuyên nâng cao kỹ năng mềm, trình độ chuyên môn và thực hiện tốt văn hóa doanh nghiệp Agribank.

Chú thích ảnh

Kết quả đến 30/9/2020, tổng nguồn vốn hoạt động kinh doanh đạt 13.928 tỷ đồng so với năm 2019 tăng 1.856 tỷ đồng (tăng 15,4%), cụ thể nhưnguồn vốn huy động tại địa phương (bao gồm cả ngoại tệ USD quy đổi VND) 13.837 tỷ đồng, chiếm tỷ trong 99% tổng nguồn vốn hoạt động kinh doanh; so với năm 2019 tăng 1.841 tỷ đồng (tăng 15,4%); Toàn Chi nhánh thừa vốn 7.676 tỷ đồng (đã quy đổi VND). Vốn dự án ủy thác đầu tư nhận từ Trụ sở chính chiếm tỷ trọng rất nhỏ (chiếm 0,65% tổng nguồn vốn hoạt động kinh doanh), số dư đến 30/9/2020 là 90,7 tỷ đồng, so với năm 2019 tăng 14,4 tỷ đồng (tăng 18,5%). Tiền gửi dân cư (cả ngoại tệ USD quy VND): 13.401 tỷ đồng, chiếm 97,6% tổng nguồn vốn huy động, so với năm 2019 tăng 1.912 tỷ đồng (tăng 16%).

Chú thích ảnh

Năm 2020 là một năm khó khăn của toàn bộ nền kinh tế trong nước và cả thế giới. Hầu hết các ngành, lĩnh vực đều chịu ảnh hưởng do hậu quả của dịch Covid-19. Ngành ngân hàng không là ngoại lệ. Trước những khó khăn, thách thức đưa ra, ngay từ đầu năm Agribank Chi nhánh Hải Dương II đã chủ động điều hành công tác tín dụng và triển khai thực hiện nhiều giải pháp để mở rộng cho vay như: chỉ đạo các đơn vị khảo sát, nắm bắt nhu cầu vay vốn của khách hàng;Xây dựng và giao kế hoạch sát với nhu cầu, khả năng tăng trưởng tín dụng; Phát động phong trào thi đua tăng trưởng dư nợ 09 tháng đầu năm; Điều hành lãi suất cho vay linh hoạt, theo kịp diễn biến thị trường, phù hợp quy định của Agribank; Tiếp tục triển khai đề án đẩy mạnh cho vay doanh nghiệp, cho vay ưu đãi lãi suất đối với khách hàng là doanh nghiệp; Điều hành kế hoạch tín dụng linh hoạt, đáp ứng kịp thời nhu cầu tăng trưởng tín dụng cho các đơn vị trực thuộc; Tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ thẩm định và quản lý nợ cho vay, cán bộ có liên quan đến hoạt động tín dụng, đồng thời cập nhật thông tin mang tính cảnh báo, phòng ngừa, giải đáp kịp thời các vướng mắc trong việc thực thi nhiệm vụ; Phối kết hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương để tuyên truyền, triển khai chính sách tín dụng nông nghiệp, nông thôn, các chương trình tín dụng kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp; Ưu tiên vốn cho vay các đối tượng theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP, cho vay vốn để giảm tổn thất trong nông nghiệp theo Quyết định 68/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Quan tâm triển khai rộng khắp công tác cho vay qua các tổ chức hội. Bên cạnh việc thực hiện đồng bộ những giải pháp nêu trên, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Agribank và nhất là chia sẻ với khách hàng để giảm bớt thiệt hại do tác động của dịch Covid-19, Agribank Chi nhánh Hải Dương II đã triển khai thực hiện các giải pháp như cơ cấu nợ, giảm lãi tiền vay giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, do triển khai quyết liệt các biện pháp tăng trưởng nói trên nên hoạt động tín dụng tại Chi nhánh thu được một số kết quả, cụ thể như tổng dư nợ cho vay là 5.992 tỷ đồng, so với năm 2019 tăng 533 tỷ đồng (tăng 9,8%), đạt 89,8% kế hoạch trung ương giao năm 2020. Công tác cho vay qua các tổ chức hội đạt dư nợ 721,7tỷ đồng, so với năm 2019 tăng95,8 tỷ đồng (tăng 15,3%). Dư nợ khách hàng doanh nghiệp là 988 tỷ đồng, chiếm 16,5% tổng dư nợ, so với năm 2019tăng 206tỷ đồng (tăng 26,4%). Dư nợ khách hàng hộ sản xuất là 5.005 tỷ đồng, chiếm 83,5% tổng dư nợ, so với năm 2019 tăng 326 tỷ đồng (tăng 7%), đạt 99,9 % kế hoạch trung ương giao năm 2020.

Trong bối cảnh nền kinh tế nhiều biến động, Chi nhánh luôn gắn tăng trưởng phải đi đôi với an toàn, bền vững, công tác xử lý nợ luôn được quan tâm, chú trọng. Bằng việc thực hiện đồng bộ các giải pháp như thường xuyên đôn đốc, bám sát khoản vay; tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bằng cách cơ cấu lại thời gian trả nợ, miễn, giảm lãi tiền vay, xử lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ vay, khởi kiện, thành lập các tổ xử lý nợ với thành phần trưng tập là các cán bộ giàu kinh nghiệm, năng lực chuyên môn tốt đã đem hiệu quả cao. Kết quả đến 30/9/2020 nợ xấu của Chi nhánh còn 51 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,85% tổng dư nợ (tỷ lệ nợ xấu năm 2020 KHTW giao không vượt quá 1%), so với năm 2019 giảm 13,3 tỷ đồng (-20,7%). Nợ đã XLRR là 207 tỷ đồng, so với năm 2019 giảm 59 tỷ đồng (-22,1%); Thu nợ đã XLRR 78 tỷ đồng, đạt 141,8% KHTW giao.

- Hoạt động kinh doanh dịch vụ 9 tháng đầu năm 2020 của chi nhánh có gặp khó khăn hay áp lực do cạnh tranh không, thưa ông?

Ông Trần Văn Quảng: Về dịch vụ, để khai thác có hiệu quả lợi thế về mạng lưới hoạt động, đội ngũ nhân lực và công nghệ nhằm đẩy mạnh kinh doanh dịch vụ, hoàn thành tốt kế hoạch trung ương giao, Chi nhánh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và triển khai có hiệu quả các giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ (SPDV) của Agribank nhưbám sát chỉ đạo của Trụ sở chính, tổ chức triển khai phát triển SPDV nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ. Đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, đồng thời tập trung nâng cao chất lượng các SPDV và các kênh phân phối hiện có. Sử dụng đa dạng công cụ điều hành như giao kế hoạch SPDV đến các đơn vị trực thuộc và từng cán bộ, gắn chỉ tiêu phát triển SPDV vào quy chế khoán lương. Theo dõi thường xuyên, định kỳ hàng tháng đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển SPDV.Có chính sách Marketing phù hợp với tình hình thực tế tại Chi nhánh, trên địa bàn và các đối thủ cạnh tranh.Tích cực triển khai và quảng bá các chương trình khuyến mại, khuyến khích khách hàng sử dụng SPDV của Agribank, tăng cường bán chéo các SPDV cho khách hàng. Tích cực truyền thông vai trò và đóng góp của Agribank đối với cộng đồng và an sinh xã hội; đa dạng hóa phương thức thông tin tuyên truyền, quảng bá SPDV và giới thiệu về Agribank đến đông đảo người dân. Đặc biệt, chi nhánh tổ chức công tác chăm sóc khách hàng, trong đó đặc biệt quan tâm chăm sóc khách hàng lớn, khách hàng truyền thống.Coi trọng công tác đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năngmềm trong quan hệ với khách hàng.

Chú thích ảnh

|Hoạt động kinh doanh dịch vụ 9 tháng đầu năm 2020dù có gặp một số khó khăn do áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt, thêm vào đó một số tổ chức trung gian thanh toán, tổ chức tài chính phi ngân hàng đẩy mạnh triển khai dịch vụ chuyển tiền, nhiều TCTD triển khai chính sách ưu đãi, lôi kéo khách hàng..., tuy nhiên, Chi nhánh vẫn nỗ lực đẩy mạnh kinh doanh mảng dịch vụ, kết quả đạt được với tổng doanh thu phí dịch vụ là 16 tỷ đồng, chiếm 1,1% tổng thu, đạt 65,4% kế hoạch trung ương giao giao năm 2020; so với cùng kỳ năm 2019 tăng 1,2tỷ đồng (tăng 7,8%).

Để phấn đấu hoàn thành kế hoạch tài chính trung ương giao, Chi nhánh đã triển khai thực hiện các giải pháp chủ yếu như tích cực phát triển tăng thu dịch vụ, tiết kiệm chi phí hoạt động, chống lãng phí, tăng cường thu hồi nợ gốc, lãi đến hạn, lãi động, thu hồi nợ sau xử lý. Chấp hành đúng chế độ tài chính, kế toán và ngân quỹ, quy trình hậu kiểm theo các quy định hiện hành của Nhà nước, của Agribank đảm bảo yêu cầu hoạt động kinh doanh của đơn vị, phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những sai sót. Hạch toán kế toán đúng quy trình nghiệp vụ, phản ánh đúng bản chất nghiệp vụ kinh tế phát sinh, đảm bảo chính xác, kịp thời, an toàn vốn và tài sản của Nhà nước và của khách hàng. Kết quả tài chính đến 30/9/2020đạt tổng thu nhập 1.198 tỷ đồng, tăng 199 tỷ đồng (tăng 19,92%) so với cùng kỳ năm 2019.

Được biết là song song với việc kinh doanh hiệu quả, Chi nhánh cũng làm rất tôt công tác từ thiện, an sinh xã hội, văn hóa - thể thao ?

Ông Trần Văn Quảng: Song song với kinh doanh hiệu quả, Agribank Chi nhánh Hải Dương II cũng thực hiện tốt hoạt động từ thiện, an sinh xã hội. Chi nhánh đã tiết giảm chi phí hoạt động trong 9 tháng đầu anwm đã dành nguồn kinh phí 1,8 tỷ đồng cho hoạt động này, trong đó vận động toàn thể người lao động trích một phần tiền lương tham gia đóng góp là 500 triệu đồng. Hoạt động từ thiện, an sinh xã hội được tập trung vào các lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa.

Một số hoạt động tiêu biểu như tài trợ 30 chiếc máy vi tính (trị giá 450 triệu đồng) cho Trung tâm y tế Chí Linh, hỗ trợ xấp xỉ 400 triệu đồng phòng chống dịch Covid-19, tặng 500 suất quà Tết cho các đối tượng nghèo, tổng số 250 triệu đồng; tài trợ học bổng khai bút đầu xuân 100 triệu đồng, tặng quà tháng nhân đạo 50 triệu đồng; Trợ cấp thường xuyên 29 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 200.000đ/tháng/đối tượng, tổng số tiền 52,2 triệu đồng; Phụng dưỡng 02 mẹ Việt Nam anh hùng, tổng số tiền 9 triệu đồng…

Về các hoạt động văn hóa - thể thao: Tích cực tham gia các hoạt động văn hóa - thể thao do ngành Ngân hàng trên địa bàn tổ chức. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ - thể thao trong toàn Chi nhánh luôn được đông đảo quần chúng nhiệt tình hưởng ứng, góp phần nâng cao sức khỏe, chất lượng đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động. Thông qua các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội; văn hóa - thể thao đã góp phần không nhỏ quảng bá hình ảnh, nâng cao uy tín, thương hiệu của Agribank Chi nhánh Hải Dương II trong cộng đồng.

- Phương hướng nhiệm vụ sắp tới của Chi nhánh như thế nào, thưa ông?

Ông Trần Văn Quảng: Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, những kết quả đã đạt được của 9 tháng đầu năm, bám sát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Trụ sở chính, Agribank chi nhánh Hải Dương II kết hợp với các cơ quan, ban, ngành ở địa phương, toàn Chi nhánh kiên trì nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, trọng tâm là các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh Agribank đã giao năm 2020. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và hoạt động hậu kiểm nhằm ngăn chặn, phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh doanh. Thực hiện các bước theo chỉ đạo của cấp trên nhằm chuẩn bị tốt cho kế hoạch triển khai cổ phần hóa theo lộ trình của Agribank.

Chi nhánh triển khai đầy đủ, hiệu quả các chương trình huy động vốn của Agribank ban hành, thực hiện nghiêm túc quy định về lãi suất huy động vốn; bám sát diễn biến lãi suất thị trường, điều hành lãi suất chủ động, phù hợp địa bàn, đảm bảo tốc độ tăng trưởng nguồn vốn theo kế hoạch được giao, an toàn thanh khoản. Duy trì mối quan hệ với các khách hàng lớn, khách hàng là tổ chức.Thực hiện tốt các chính sách chăm sóc khách hàng, đặc biệt là khách hàng truyền thống, khách hàng có tiền gửi lớn. Từng giao dịch viên phải chủ động, tự giác trau dồi nghiệp vụ, am tường các sản phẩm huy động vốn, những lợi thế của từng sản phẩm để giới thiệu, tư vấn cho khách hàng. Đổi mới phong cách giao dịch theo hướng chuyên nghiệp, văn minh, thân thiện với khách hàng, thực hiện tốt văn hoá doanh nghiệp Agribank. Ngoài việc huy động nguồn vốn tại địa phương, tranh thủ nguồn vốn uỷ thác đầu tư của các tổ chức tài chính quốc tế, vốn từ các tổ chức kinh tế, các đơn vị sự nghiệp có thu,... tạo nguồn vốn ổn định lâu dài có lợi về tài chính trong kinh doanh.

Chi nhánh tiếp tục tập trung cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, hộ sản xuất… Chú trọng các lĩnh vực ưu tiên, các chương trình hỗ trợ lãi suất, cho vay mô hình chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp, cho vay doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, cho vay nông nghiệp sạch. Làm tốt công tác phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội để triển khai có hiệu quả Quyết định số 5199/QĐ-NHNo-HSX ngày 30/12/2016 của Agribank về việc ban hành quy định cho vay thông qua Tổ vay vốn/Tổ liên kết, Tổ cho vay lưu động trong hệ thống Agribank; đẩy mạnh cho vay qua tổ nhóm để tiết giảm chi phí, giảm tải trong tín dụng HSX&CN khu vực nông thôn theo đúng định hướng hiện nay của Agribank. Tiếp tục thực hiện linh động các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 như: Miễn, giảm lãi vay, cơ cấu giữ nguyên nhóm nợ…Có chính sách chăm sóc khách hàng V.I.P, truyền thống, thu hút khách hàng tiềm năng; không đánh mất khách hàng tốt.

Chi nhánh cũng thường xuyên tập huấn nghiệp vụ chuyên môn, đặc biệt các văn bản chế độ mới quan trọng, những kiến thức pháp luật và các kỹ năng bổ trợ, đặc biệt là kỹ năng khai thác thông tin khách hàng cho cán bộ làm công tác tín dụng nhằm nâng cao khả năng phân tích, nâng cao chất lượng thẩm định và khả năng quản lý nợ cho vay ngay từ những khâu đầu tiên của quy trình cấp tín dụng.

Thực hiện khảo sát, nắm bắt thị trường, tận dụng các mối quan hệ của người lao động để để phát triển các SPDV. Lựa chọn một số sản phẩm mang tính ưu việt của Agribank để tập trung quảng bá, phát triển và mở rộng thị phần. Từng bước triển khai hệ thống xếp hàng tự động nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ đối với khách hàng đến giao dịch tại Chi nhánh. Tổ chức các hội nghị tiếp xúc, kết nối ngân hàng - khách hàng. Tích cực tham gia công tác từ thiện và an sinh xã hội theo hướng trọng tâm, trọng điểm, thông qua đó quảng bá thương hiệu, nâng cao uy tín hình ảnh của Agribank Chi nhánh Hải Dương II.

Xin cám ơn ông. Chúc Agrbank chi nhánh Hải Dương II tiếp tục kinh doanh hiệu quả và làm tốt công tác an sinh xã hội.

GIOI GIANG(thực hiện)
Agribank dành 3 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào 6 tỉnh khu vực miền Trung khắc phục thiên tai
Agribank dành 3 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào 6 tỉnh khu vực miền Trung khắc phục thiên tai

Phát huy trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng, kịp thời chia sẻ thiệt hại, khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung trong đợt mưa lũ và bão những ngày qua, Agribank hỗ trợ 03 tỷ đồng từ nguồn an sinh xã hội đối với các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi (mỗi tỉnh 500 triệu đồng).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN