Agribank Lào Cai: Đa dạng các sản phẩm dịch vụ

Những năm gần đây, một điểm sáng trong hoạt động dịch vụ mang lại doanh số lớn trong hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) là Agribank Lào Cai.

Nhiều sản phẩm dịch vụ của Agribank Lào Cai triển khai được khách hàng đánh giá cao và tin dùng đã góp phần tạo doanh số dịch vụ cho những người làm ngân hàng nơi biên cương xa xôi của Tổ quốc. Trong một chuyến đi công tác cùng ông Tiết Văn Thành – Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Agribank, lên làm việc với Agribank Lào Cai, chúng tôi mới cảm nhận thêm về những khó khăn và nỗ lực vượt khó của Agribank Lào Cai trong việc vươn lên đứng đầu về doanh thu sản phẩm dịch vụ của toàn ngành.


Ông Phạm Tiến Trình, Giám đốc Agribank Lào Cai, cho biết: “Xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt và sử dụng công nghệ thông tin trong đời sống của người dân tiếp tục gia tăng, thương mại điện tử tiếp tục tăng trưởng mạnh. Việc sử dụng điện thoại di động để mua sắm trực tuyến, tốc độ tăng trưởng mạnh của thị trường thẻ thanh toán phản ánh rõ xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt đang dần trở nên phổ biến. Vì thế, Agribank Lào Cai quyết tâm đột phá theo hướng này”.


Ông Tiết Văn Thành, Thành viên hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Agribank nghiên cứu mô hình trồng rau và hoa ở huyện Bắc Hà - Lào Cai và làm việc cùng CB CNV Agribank Lào Cai. Ảnh: Đăng Giới

Trước những thành quả mà Agribank Lào Cai đạt được, chúng  tôi có cuộc trao đổi nhanh với ông Phạm Tiến Trình.


- Năm 2016 Agribank Lào Cai tập trung vào các nhóm sản phẩm dịch vụ thanh toán nào?


 Năm 2016 Agribank Lào Cai đang quản lý 105.854 tài khoản; trong đó tài khoản cá nhân là 101.156 tài khoản chiếm 95,5% số tài khoản đang quản lý, tài khoản của khách hàng là tổ chức là 4.698 tài khoản. Số dư từ tài khoản thanh toán đến 31/12/2016 đạt 1.488 tỷ chiếm 19% tổng nguồn vốn tại chi nhánh, trong đó tài khoản thanh toán cá nhân là 962 tỷ chiếm 64,6% số dư từ tài khoản thanh toán (phân theo cơ cấu sản phẩm tiền gửi thanh toán: Tiền gửi thanh toán đối tượng là cá nhân hộ gia đình là 67.541 tài khoản số dư 587 tỷ, sản phẩm đối tượng hưởng lương ngân sách là 30.254 tài khoản số dư là 332 tỷ, đối tượng hưởng lương Ngân sách là 2.570 tài khoản số dư là 15 tỷ). Tiền gửi thanh toán của các tổ chức là 525 tỷ chiếm 35,4%. Số lượng tài khoản thanh toán đang quản lý chính là nền tảng cho việc phát triển được nhiều sản phẩm dịch vụ với các tiện ích gia tăng trên các tài khoản.


Năm 2016 số lượng giao dịch thanh toán đạt trên 30 triệu giao dịch (bình quân một ngày có 145.000 giao dịch thanh toán trong hệ thống và 125.000 giao dịch ngoài hệ thống và tại máy ATM). Trong đó, thanh toán qua hệ thống ATM có tổng số gần 2 triệu giao dịch, doanh số 6.429 tỷ đồng. Thanh toán qua nhóm dịch vụ E- Banking là 859.000 giao dịch, doanh số giao dịch là 1.607 tỷ. Thanh toán song phương, thanh toán điện tử liên ngân hàng là 4.276.895 giao dịch tổng số tiền là 94.307 tỷ. 


Thanh toán song phương điện tử với Kho bạc nhà nước 210 ngàn giao dịch doanh số thu chi hộ là 18.410 tỷ. Dịch vụ thu ngân sách nhà nước: số món thu là 105 ngàn món, số tiền là 2.612 tỷ. Riêng dịch vụ thanh toán hóa đơn được triển khai tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank với 5 loại hình dịch vụ là điện, nước, cước viễn thông, học phí, phí bảo hiểm đến 31/12/2016 đó thực hiện thu hộ 115.177 hóa đơn doanh số thanh toán là 55.640 tỷ.


- Được biết, Agribank Lào Cai đã phát triển nhanh và ổn định các nhóm sản phẩm dịch vụ thẻ?


Luỹ kế chủ thẻ đến ngày 31/12/2016 toàn tỉnh là 156.126 chủ thẻ, tăng 11,6% so năm 2015. Song song đó, số lượng POS toàn chi nhánh là 164 máy tăng 12 máy so với năm trước. Chi nhánh quản lý POS nhiều như Sa Pa 115 cái, hội sở 18 cái. Tổng doanh số giao qua POS trong năm là 32.166 triệu đồng, giao dịch bình quân POS/năm là 211 triệu, tăng 5% so với năm trước. Các đơn vị triển khai POS có hiệu quả là: Sa Pa, hội sở, thành phố Lào Cai và huyện Bắc Hà.


Trong năm 2016 đánh dấu sự nỗ lực của Agribank trong lĩnh vực nghiệp vụ thẻ ghi nợ nội địa của Agribank đã được bổ sung những tính năng, tiện ích mới đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, đã triển khai mở rộng chức năng giao dịch MOTO tại thiết bị EDC/POS thanh toán với Agoda và dịch vụ đăng ký Ecommerce qua Internet dành cho thẻ nội địa góp phần thu hút thêm khách hàng tăng doanh số giao dịch thẻ của Agribank.

Ông Tiết Văn Thành bên mô hình trồng rau và hoa ở huyện Bắc Hà - Lào Cai và làm việc cùng CB CNV Agribank Lào Cai. Ảnh: Đăng Giới

Trong năm có 1.917 ngàn giao dịch qua ATM, số món giao dịch bình quân/ngày/1 máy ATM toàn tỉnh là 230 giao dịch, tăng 8 % so với năm trước, đạt vượt mức giao dịch bình quân qui định. Tổng số tiền giao dịch qua ATM 6.439 tỷ đồng, giao dịch bình quân/máy/năm là: 279 tỷ. Số dư tài khoản thẻ : Số dư tài khoản thẻ đến 31/12/2016 đạt 817 tỷ và đến 24/1/2017 số dư tài khoản thẻ đạt 1.016 tỷ là đơn vị đầu tiên trong hệ thống Agribank đạt số dư tiền gửi tài khoản thẻ đạt trên 1.000 tỷ đồng.


Trả lương qua tài khoản thẻ: Số đơn vị trả lương qua tài khoản là 1.158 đơn vị, tăng 37 đơn vị so với năm 2015. Trong đó HCSN là 1.074 đơn vị, doanh nghiệp 47 đơn vị. Tổng số khách hàng trả lương qua tài khoản là 36.543 tài khoản, trong đó tài khoản của đơn vị HCSN là 32.581 tài khoản của doanh nghiệp là 3.962 tài khoản.


Nhóm dịch vụ E- Banking năm 2016 của Agribank Lào Cai tăng mạnh so với năm 2015 cả về số lượng và chất lượng, năm 2016 có 113.982 khách hàng đăng ký sử dụng nhóm dịch vụ E- Banking tăng 22.870 khách hàng so với năm 2015. Số lượng khách hàng đăng ký sử dụng nhóm dịch vụ E- Banking chiếm tỷ lệ 90% trong số khách hàng mở tài khoản tại Agribank.


Doanh số bán bảo hiểm năm 2016 của Agribank Lào Cai là 16.080 triệu, doanh thu hoa hồng 2.714 triệu, tăng 245 triệu, so với năm 2015. Chúng tôi đã phối hợp với cán bộ công ty ABIC tại Lào Cai, bồi thường 324 vụ trong đó hợp đồng bảo hiểm tài sản kỹ thuật với số vụ bồi thường là 242 vụ số tiền là 3.169 triệu đồng, bồi thường 62 hợp đồng bảo an tín dụng với số tiền bồi thường là 1.780 triệu đồng.


Năm 2016 Agribank Lào Cai thu dịch vụ ròng đạt 75.919 triệu, tăng 7.998 triệu, tăng 11,7 % so với năm 2015.


Công tác kinh doanh ngoại tệ, thanh toán biên mậu và thanh toán quốc tế liên tục phát triển, đã duy trì và mở rộng quan hệ hợp tác với các NHTM tỉnh Vân Nam - Trung Quốc, triển khai thực hiện có kết quả đề án phát triển nghiệp vụ thanh toán biên giới. Điện chuyển tiền, mở và thanh toán thư tín dụng L/C bằng bản tệ thông qua mạng thanh toán quốc tế SWIFT và dịch vụ Internet Banking. Hiện nay Agribank tỉnh Lào Cai đã trở thành đối tác chiến lược của các NHTM tỉnh Vân Nam – Trung Quốc trong công tác thanh toán mậu dịch biên giới.


Tổng doanh số kinh doanh ngoại tệ năm 2016 đạt 27.000 tỷ tăng 30% so với 2015. Doanh số thanh toán xuất nhập khẩu năm 2016 đạt 10.000 tỷ. Tỷ trọng thanh toán xuất nhập khẩu qua Agribank Lào Cai khá cao so với kim ngạch xuất nhập khẩu, thị phần về thanh toán xuất nhập khẩu chiếm gần 70% so với các NHTM.


Hoạt động kinh doanh ngoại tệ, thanh toán biên mậu và thanh toán quốc tế của Agribank Lào Cai chiếm tỷ trọng chủ yếu trên địa bàn, đảm bảo an toàn tuyệt đối, luôn được khách hàng tín nhiệm và đánh giá cao, góp phần quan trọng để thực hiện vai trò cầu nối của Lào Cai với thị trường Tây Nam - Trung Quốc và thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế thương mại 2 nước Việt – Trung.


- Vậy kế hoạch dịch vụ của Agribank Lào Cai trong năm 2017 như thế nào?


Kết quả năm 2016 đạt được từ nỗ lực của tất cả các cán bộ công nhân viên Agribank Lào Cai. Các đơn vị đã tuyên truyền, vận động cán bộ nhân viên thực hiện tốt văn hóa Agribank và mười chữ vàng “ Trung thực – Sáng tạo – Chất lượng – Hiệu quả". Chúng tôi cũng tăng cường quảng cáo sản phẩm dịch vụ mới đã được tổ chức triển khai kịp thời, theo đúng maket qui định, hiệu quả quảng cáo được nâng cao, do đó các dịch vụ sản phẩm mới đều được khách hàng biết tới và sử dụng. Những thay đổi về cơ chế lãi suất, các đợt khuyến mại được truyền tải tới đông đảo khách hàng thông qua các phương tiện thông tin đại chúng dưới nhiều hình thức như: tờ rơi, áp phích, truyền hình, báo viết.


Năm 2017, chúng tôi thực hiện mục tiêu: Số lượng chủ thẻ đạt : 166 ngàn, tăng 10 ngàn, tăng 7 % so với 2016. Lắp đặt mới 06 máy ATM và 20 máy POS đại lý. Số dư tài khoản thẻ trên 1.000 tỷ. Doanh số bán Bảo hiểm: 17,5 tỷ tăng 9 % so với năm 2016. Tăng thêm 10.000 khách hàng sử dụng nhóm dịch vụ MobileBanking. Thu hộ hóa đơn tiền điện, tiền nước cho khách hàng đang thực hiện trả lương qua tài khoản mở tại Agribank. Thu dịch vụ 90 tỷ, tăng 20 % so với 2016.


- Xin cám ơn ông!

Đăng Giới (thực hiện)

Bất động sản

Hội nhập

Tư vấn tiêu dùng

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản