Trưởng Ban Dân vận Trương Thị Mai chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai

Ngày 22/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trương Thị Mai lưu ý, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai cần tập trung kiểm điểm theo gợi ý của Ban Bí thư Trung ương. Các nội dung cần chú trọng kiểm điểm như: Công tác sắp xếp, bố trí cán bộ; giải quyết đơn thư khiếu nại; tình trạng khai thác trái phép tài nguyên và chỉ đạo khắc phục những sai phạm tài chính ở các địa phương… 

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị trên cơ sở những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, đi sâu phân tích làm rõ những tồn tại, hạn chế đối với từng cá nhân để từ đó đề ra giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế.

Tại Hội nghị, tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã nêu ra một số tồn tại, khuyết điểm. Đó là: Phát triển kinh tế chưa thật sự bền vững. Sản xuất nông nghiệp còn phụ thuộc vào thời tiết; xây dựng nông nghiệp công nghệ cao còn hạn chế. Công nghiệp chế biến nông sản chưa tương xứng với tiềm năng hiện có. Tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn cao…

Để khắc phục những tồn tại khuyết điểm trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tập trung cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh phát triển cấp tỉnh; đẩy mạnh thu hút đầu tư, huy động các nguồn vốn cho đầu tư phát triển. Tỉnh chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, liên kết theo chuỗi giá trị. Tỉnh thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững…

Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng, Kế hoạch số 07 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo đúng quy trình, thời gian quy định.

Năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị nghiêm túc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, từng bước nâng cao chất lượng học tập, quán triệt và thực hiện nghị quyết ở các cấp. Trong năm 2017, Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức 19 hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh, trong đó có các hội nghị quán triệt, học tập nghị quyết của Trung ương; đoàn kết thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững. Tỉnh tập trung các nguồn lực đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Năm 2017, toàn tỉnh Gia Lai có 19 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 50/184 xã. Đặc biệt, năm 2017, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh lần đầu tiên vượt hơn 4.200 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm còn 13, 34%.

Nguyễn Hoài Nam (TTXVN)
Đại tướng Ngô Xuân Lịch chỉ đạo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình
Đại tướng Ngô Xuân Lịch chỉ đạo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình

Ngày 22/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo hội nghị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN