TP Hồ Chí Minh sẽ tập trung cho khối phát triển hạ tầng

Về nhiệm vụ 5 năm tới của thành phố, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết sẽ tập trung cho khối phát triển hạ tầng. Trong đó, thành phố đã xác định 11 dự án chuẩn bị thực hiện để dẫn dắt kinh tế tư nhân.

Ngày 29/11, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa X tổ chức khai mạc Hội nghị lần thứ 34. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, chủ trì hội nghị.

Kinh tế duy trì tăng trưởng khá

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết, năm 2019 tăng trưởng kinh tế của thành phố ước đạt 8,32%, cao hơn so với năm 2018 (8,3%). Đây là tiền đề quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ toàn nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Tỷ trọng quy mô kinh tế thành phố (5,55 triệu tỷ đồng) so với quy mô kinh tế cả nước là 23,97%, cao hơn năm 2017 và năm 2016 (23,4%), cao nhất từ trước đến nay. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm 35% GRDP, bằng năm 2018, vượt chỉ tiêu bình quân trên nhiệm kỳ 2016 - 2020 là 30% GRDP. Đây là một tín hiệu tốt.

Báo cáo cụ thể về tình hình phát triển kinh tế của thành phố, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh, nêu rõ: Với những nỗ lực trong thực hiện chương trình công tác năm 2019 đã đề ra, nhất là các nội dung nhiệm vụ trọng tâm, tình hình kinh tế thành phố tiếp  tục tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt hơn 1, 347 triệu tỷ đồng, tăng 8,32%.

Đáng chú ý, khu vực dịch vụ tăng 8,59%, đạt mức tăng cao hơn cùng kỳ (cùng kỳ tăng 8,01%), có 8/9 ngành dịch vụ chủ yêu có mức tăng cao hơn so cùng kỳ; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,78%, có mức tăng thấp hơn cùng kỳ (cùng kỳ tăng 8,12%). Về cơ cấu ngành trong GRDP, khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng 60,42%, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm tỷ trọng 25,55%, khu vực nông nghiệp chiếm tỷ trọng 0,66%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 13,37%.

Trong năm 2019, hoạt động thu ngân sách của thành phố đạt kết quả tích cực, ước tính hơn 412 triệu tỷ đồng, đạt 103,34% dự toán, tăng 9,01% so cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 12,1% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 13%).

Tổng lượng khách quốc tể đến thành phố đạt 8,5 triệu lượt, tăng 14% so cùng kỳ với doanh thu tăng 14,5% so cùng kỳ. Đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) tính chung cả vốn thu hút được dưới hình thức cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và qua hình thức góp vốn, mua cổ phẩn, phần vốn góp trong các doanh nghiệp trong nước, thành phố thu hút được 8 tỷ USD (bằng 101% so cùng kỳ).

Ghi nhận những kết quả khả quan trên, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng lưu ý, kinh tế thành phố tăng trưởng khá nhưng chưa phải đã khai thác hết tiềm năng, vì vậy cần xem xét để phát huy hơn nữa. Theo Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân, năm 2005, đầu tư của thành phố, Nhà nước chiếm 32%, còn lại là doanh nghiệp tư nhân và nước ngoài.

Dự kiến, năm 2020, đầu tư của Nhà nước chỉ còn 16%, còn lại 84% là doanh nghiệp tư nhân và đầu tư nước ngoài. Đầu tư của Nhà nước chủ yếu dành cho phát triển hạ tầng kinh tế - dịch vụ là chính; Nhà nước sẽ không đầu tư vào việc sản xuất, kinh doanh cơ bản .

“Như vậy, động lực tăng trưởng kinh tế từ 2020 chính là doanh nghiệp tư nhân và đầu tư nước ngoài. Muốn tăng trưởng cao hơn nữa, không phải tăng đầu tư của Nhà nước mà làm sao để đầu tư của Nhà nước cùng với quy hoạch và chính sách của Nhà nước có vai trò dẫn dắt cho đầu tư của tư nhân và đầu tư nước ngoài phát triển”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Xác định chủ đề và động lực mới cho năm 2020

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ của hội nghị lần này là đánh giá công việc năm 2019 và bàn nhiệm vụ năm 2020, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của toàn khóa. Theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, năm 2020, thành phố xem xét, xây dựng 4 nhóm chương trình phát triển của thành phố gồm: đổi mới mạnh mẽ quản lý; đột phá phát triển hạ tầng; đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, các sản phẩm chủ lực; phát triển nguồn nhân lực và phát huy văn hóa. Từ đó, thành phố cụ thể hóa thành 38 đề mục, chương trình nhỏ, kế hoạch phục vụ 4 nhóm chương trình lớn.

Về chủ đề năm 2020 của thành phố, người đứng đầu Đảng bộ thành phố, cho biết: Lãnh đạo thành phố xem xét chọn chủ đề để gắn với nhiệm kỳ tới, trong đó tập trung nhấn mạnh về yếu tố văn hóa. Nền tảng văn hóa của Thành phố Hồ Chí Minh và đất nước cần được phát huy mạnh mẽ hơn nữa, khơi dậy cho đúng và tiếp tục xây dựng để trở thành điểm nhấn của Đại hội nhiệm kỳ tới.

Về nhiệm vụ 5 năm tới của thành phố, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết là sẽ tập trung cho khối phát triển hạ tầng. Trong đó, thành phố đã xác định 11 dự án chuẩn bị thực hiện để dẫn dắt kinh tế tư nhân như hạ tầng giao thông, hạ tầng xử lý nước thải, hạ tầng cấp nước, hạ tầng công nghiệp, dịch vụ…

Một nhiệm vụ quan trọng khác là thể hiện vai trò của Nhà nước trong vấn đề quy hoạch hạ tầng và nhân lực, chính sách hỗ trợ về giao đất, thuế, hỗ trợ tiếp thị, xây dựng cơ sở dữ liệu chung… “Khi cơ cấu kinh tế thay đổi, nguồn lực nhà nước thay đổi thì vai trò quản lý nhà nước cũng phải chuyển đổi. Phải thiết kế theo hướng đó từ năm 2020”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định.

Liên quan đến vấn đề quản lý nhà nước trên địa bàn, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho biết, một số cán bộ được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước lại làm trái quy định. Vì vậy, phải chấn chỉnh lại để người quản lý nhà nước không được làm trái pháp luật thì từ đó mới yêu cầu nhân dân làm đúng quy định của Nhà nước.

Người làm công tác quản lý nhà nước có quyền lãnh đạo, có quyền thay mặt pháp luật nhưng không được làm trái pháp luật. Phải khẳng định nguyên tắc đó, lập lại kỷ cương quản lý nhà nước, giám sát công tác Đảng vẫn phải tiếp tục và làm quyết liệt hơn.

“Trách nhiệm lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền trước người dân, trước pháp luật phải làm nghiêm túc hơn; không để tình trạng người có quyền quản lý, người có chức vụ về Đảng lại làm trái pháp luật”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Theo chương trình Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, thông qua 7 nội dung, trong đó có 4 nội dung về lĩnh vực kinh tế - xã hội; 3 nội dung về lĩnh vực xây dựng Đảng. Cụ thể, tổng kết việc thực hiện Kết luận số 409-KL/TU ngày 27/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2019, đánh giá triển vọng hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 26/2/2019 của Thành ủy về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2019 và đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020.

Đồng thời, Hội nghi thảo luận và thông qua các báo cáo về kết quả 2 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 24/10/2017 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 (giai đoạn 2018 - 2020); 2 năm thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; báo cáo tình hình và kết quả thực hiện 19 nội dung theo Kết luận số 417-KL/TU ngày 19/ 2/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện giám sát, chỉ đạo các nhiệm vụ liên quan phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2019.

Hội nghị cũng tổng kết chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; thảo luận báo cáo 2 năm thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 1/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Hội nghị diễn ra trong hai ngày 29 - 30/11.

Anh Tuấn (TTXVN)
Mức sinh ở Thành phố Hồ Chí Minh thấp và liên tục giảm
Mức sinh ở Thành phố Hồ Chí Minh thấp và liên tục giảm

Mức sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh đang ở mức thấp và trong 20 năm qua có xu hướng liên tục giảm, đang là thách thức lớn cho sự phát triển bền vững của thành phố và đất nước trong tương lai; cần có những chính sách đồng bộ giải quyết tình trạng trên, đảm bảo cơ cấu, chất lượng dân số cho quá trình phát triển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN