Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, khẳng định tính nêu gương, đạo đức công vụ

Ngày 27/3, tại Hà Nội, Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động thi đua năm 2018, ký kết giao ước thi đua năm 2019.

Chú thích ảnh
Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương phát biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Khối trưởng Khối thi đua; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự hội nghị.

Đánh giá cao những kết quả đạt được của Khối thi đua trong năm 2018, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị 9 đơn vị trong Khối với tinh thần bứt phá, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra để năm 2020 cùng nhau về đích với thành tích cao nhất, góp phần xây dựng văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Nhấn mạnh 2019 là năm nhân dân cả nước hưởng ứng 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát động phong trào thi đua cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị mỗi thành viên trong khối tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, từ đó khẳng định tính nêu gương, đạo đức công vụ của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; nâng cao ý thức chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, ý thức ứng xử trong xã hội của đoàn viên, hội viên.

Từ Chỉ thị số 33-CT/TW về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân, Phó Chủ tịch nước cho rằng thành viên trong Khối cần quan tâm, tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc với doanh nghiệp để tháo gỡ vướng mắc, động viên doanh nghiệp tạo điều kiện cho người lao động tham gia vào các tổ chức chính trị - xã hội để xây dựng đội ngũ đoàn viên, hội viên ưu tú theo hướng thực chất hơn.

Chú thích ảnh
Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, Khối trưởng khối thi đua phát biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị trong năm 2019, các thành viên trong Khối tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới mỗi đoàn viên, hội viên nhằm thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để không bị kẻ địch lôi kéo, kích động, gây rối. Cùng với đó, mỗi thành viên cần tăng cường đoàn kết, thống nhất cao hơn nữa, toàn diện hơn nữa, tạo điều kiện giúp đỡ để hoạt động hiệu quả.

Bên cạnh đó, các thành viên trong Khối tiếp tục nâng cao chất lượng, trách nhiệm trong sắp xếp vị trí công chức, viên chức người lao động, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW; tích cực hưởng ứng phong trào thi đua cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở, quyết tâm thực hiện cải cách thủ tục hành chính để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý, các tổ chức thành viên tích cực hưởng ứng thực hiện chương trình hành động của MTTQ về công cuộc đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí; phối hợp chặt chẽ để tổ chức thành công Đại hội MTTQ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX vào tháng 9/2019.

Nhân dịp này, Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp đã ký kết giao ước thi đua năm 2019.

Chú thích ảnh
Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp ký kết giao ước thi đua năm 2019. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Theo đó, các bên sẽ tiếp tục thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; tuyên truyền, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, tăng cường đoàn kết, gắn bó các tầng lớp nhân dân trong các dịp kỷ niệm ngày lễ lớn của dân tộc, của MTTQ và các tổ chức thành viên trong Khối; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của các tổ chức, huy động sức mạnh của đoàn viên, hội viên và toàn dân, cùng với Chính phủ, chính quyền các cấp thực hiện thắng lợi mục tiêu ổn định, phát triển kinh tế năm 2019.

Các bên cũng tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng trên cơ sở đảm bảo đúng thành tích, tiêu chuẩn, đối tượng, nhanh chóng, kịp thời, chính xác, có tính giáo dục, nêu gương; thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức và một số hoạt động chung của Khối thi đua chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Phúc Hằng (TTXVN)
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn làm việc tại Phú Yên
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn làm việc tại Phú Yên

Ngày 20/3, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Trần Thanh Mẫn có buổi làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên về công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp; thăm và tặng quà gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN