Tập hợp trí tuệ, sức mạnh của toàn dân

Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực bày tỏ nguyện vọng đóng góp xây dựng văn kiện Đại hội XII của Đảng.


Bí thư Đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh Phạm Hữu Thái phát biểu ý kiến tại Hội nghị đóng góp ý kiến Dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng. Ảnh: An Hiếu - TTXVN

Ngày 15/9, toàn văn Dự thảo văn kiện chuẩn bị trình Đại hội XII của Đảng được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân đóng góp ý kiến, gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XI tại Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Ðảng; Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

Phóng viên TTXVN tại một số địa phương đã ghi nhận ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bày tỏ nguyện vọng về việc tham gia đóng góp xây dựng văn kiện Đại hội XII của Đảng.

Đáp ứng nguyện vọng của toàn thể nhân dân


Cựu chiến binh Nguyễn Hữu Hoa, tổ 10, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang) cho rằng: Việc công bố toàn văn dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân, là tiếp tục phát huy dân chủ trong Đảng và mở rộng dân chủ trong nhân dân. Đây là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn, người dân có đủ điều kiện để tham gia đóng góp ý vào dự thảo văn kiện của Đảng một cách cụ thể, thiết thực.

Theo ông Nguyễn Hữu Hoa, việc lấy ý kiến của nhân dân sẽ tập hợp trí tuệ của tất cả các tầng lớp nhân dân, bởi họ cũng chính là người thực hiện, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống. Do vậy, nhân dân trực tiếp đóng góp vào văn kiện của Đảng cũng chính là họ định hướng việc làm của mình sau này; việc thực hiện các nhiệm vụ và các mục tiêu đề ra trong văn kiện của Đảng sẽ tốt hơn, hiệu quả hơn. Trong nhiệm kỳ mới, Đảng ta cần tập trung thực hiện mục tiêu dân chủ, để tiếp tục tập hợp trí tuệ, sức mạnh toàn dân, hội nhập, phát triển kinh tế, phấn đấu đưa nước ta trở thành nước phát triển trong khu vực. Đảng ta tiếp tục thể hiện tốt vai trò lãnh đạo để vượt qua những khó khăn, thử thách về chính trị, kinh tế, đưa đất nước ta trở thành nước mạnh về kinh tế, vững chắc về quốc phòng, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao.

Cùng quan điểm trên, ông Bàn Xuân Triều, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang cho rằng, việc Đảng ta công bố toàn văn dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân đã đáp ứng nguyện vọng của toàn thể nhân dân và thể hiện tinh thần dân chủ ngày càng cao trong Đảng, trong nhân dân, phát huy được sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc. Qua đó, tất cả các tầng lớp nhân dân đều có thể tham gia góp ý nội dung của dự thảo văn kiện, để văn kiện Đại hội Đảng XII hoàn chỉnh và đi vào cuộc sống.

Cũng theo ông Bàn Xuân Triều, các dự thảo văn kiện lần này đã đánh giá đúng những thành tựu kinh tế, văn hóa - xã hội đạt được trong nhiệm kỳ 2010-2015. Đặc biệt, dự thảo văn kiện cũng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém ở một số lĩnh vực, đồng thời đưa ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Với nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tin tưởng nhiệm kỳ tới Đảng ta sẽ lựa chọn được những đồng chí ưu tú nhất vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đủ sức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, đưa đất nước ngày càng phát triển, trở thành một nước phát triển trong khu vực vào năm 2020.

Cần có các định hướng chiến lược

Ông Hoàng Duy Đỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng nêu: Trong phần II “Mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước 5 năm 2016-2020” của dự thảo Báo cáo Chính trị, công tác cải cách hành chính là việc cần tập trung triển khai được nêu ở nhiệm vụ thứ 10: Tiếp tục hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn, trong sạch, vững mạnh; hoàn thiện hệ thống pháp luật, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…

Theo ông Hoàng Duy Đỉnh, cải cách hành chính, hiện đại hóa nền hành chính thực chất là thúc đẩy có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước. Hải Phòng là một trong những tỉnh, thành phố được Thủ tướng Chính phủ lựa chọn thí điểm Chương trình tổ chức cải cách thủ tục hành chính tổng thể đến năm 2020.

Sau 5 năm thực hiện, Hải Phòng đạt được một số thành tựu quan trọng song cũng còn những vấn đề bất cập và hạn chế như hạ tầng thông tin và truyền thông của thành phố cơ bản được đầu tư nhỏ lẻ, tự phát, thiếu tập trung, rất ít các ứng dụng dùng chung trong phạm vi toàn thành phố. Hệ thống dịch vụ hành chính công được xây dựng và công khai trên hệ thống cổng thông tin điện tử thành phố nhưng số người dùng vẫn ở mức thấp do chưa hình thành thói quen trong cả cán bộ, công chức lẫn người dân và doanh nghiệp. Những tồn tại này chắc chắn không chỉ là vấn đề của Hải Phòng. Vì vậy, trong nhiệm kỳ Đại hội XII, Trung ương Đảng cần tiếp tục đưa ra phương hướng để xây dựng một mô hình tổng thể ở tầm vĩ mô về một nền hành chính công hiện đại.

Ông Nguyễn Hải Bình, Bí thư Quận ủy Hồng Bàng, Hải Phòng nêu: Toàn văn dự thảo Báo cáo Chính trị đã nêu bật những thành tựu về kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh trong nhiệm kỳ 2011-2015 và 30 năm đổi mới. Trong 5 bài học của 30 năm đổi mới mà Dự thảo Báo cáo Chính trị đã nêu, có bài học về “xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực và phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước”. Vấn đề này là một trong những yếu tố sống còn, quyết định sự hưng thịnh của Đảng, đất nước. Trong dự thảo Báo cáo Chính trị, Trung ương Đảng đã nêu 6 nhiệm vụ trọng tâm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện trong giai đoạn 2016-2020, trong đó có nội dung: Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động. Thực hiện có hiệu quả ba khâu đột phá chiến lược hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ông Nguyễn Hải Bình mong muốn, Đại hội Đảng lần thứ XII đưa ra các định hướng giúp cho việc tuyển chọn và đào tạo nhân lực, nhân tài hiệu quả. Thực tế hiện nay cho thấy, ở cấp quận, huyện do cơ chế tuyển dụng khá cứng nên người trẻ, tài năng, ít có cơ hội được lựa chọn, trong khi đó, vẫn còn tình trạng người trong biên chế làm việc chưa đạt hiệu quả cao.

PV TTXVN tại các địa phương

Phản hồi - Phản biện

Chính phủ với người dân

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản