Công bố rộng rãi dự thảo Văn kiện cho thấy tinh thần dân chủ và cầu thị

Ngay sau khi Toàn văn dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được công bố, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đã bày tỏ sự tin tưởng, kỳ vọng vào việc lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện.


Bí thư Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong phát biểu tại Hội nghị đóng góp ý kiến Dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng. Ảnh: An Hiếu - TTXVN

Phóng viên TTXVN đã ghi nhận ý kiến của các tầng lớp nhân dân tại một số địa phương.

Đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi

Theo ông Nguyễn Trọng Xuất, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Thành phố Hồ Chí Minh, việc công bố rộng rãi dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng để lấy ý kiến nhân dân đã phát huy tinh thần dân chủ. Điều này sẽ tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi, tạo điều kiện cho nhân dân nói lên tiếng nói của mình, đóng góp cho đường lối phát triển đất nước.

Ông Nguyễn Trọng Xuất cho rằng, hiện nay, nước ta đã có vị thế nhất định trên trường quốc tế, kinh tế tương đối ổn định, đời sống nhân dân được nâng cao nhưng nguy cơ tụt hậu vẫn còn. Do vậy Đại hội XII của Đảng cần thảo luận, đề ra đường lối để tạo sự đột phá, đưa nước ta thoát khỏi nguy cơ tụt hậu, phát triển ổn định. Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đất nước cần tập trung tạo đột phá ở ba lĩnh vực về cơ chế, nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Nếu tạo được đột phá trong các lĩnh vực này, chúng ta sẽ mở ra sự phát triển, đột phá trong các lĩnh vực khác.

Còn ông Phan Thành, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp người Việt Nam ở nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao việc Trung ương Đảng lấy ý kiến nhân dân đóng góp vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng. Ông Phan Thành cho rằng, đây là việc làm ý nghĩa, để nhân dân thể hiện tâm tư nguyện vọng của mình, đóng góp cho Đảng trong thời kỳ mới. Ông tin tưởng và kỳ vọng, trong nhiệm kỳ mới, Đảng sẽ tiếp tục đề ra những đường lối phù hợp để hợp tác sâu rộng với các nước trên thế giới, tạo điều kiện thuận lợi do các doanh nghiệp Việt Nam có thể trao đổi, hợp tác với đối tác nước ngoài một cách thuận lợi nhất.

Ông Trần Văn Kiệt, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ đánh giá cao công tác chuẩn bị văn kiện khá công phu, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao; nội dung, bố cục văn kiện đảm bảo yêu cầu và thống nhất cao với các nội dung được nêu trong dự thảo. Trong đó, dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 đã nêu bật những thành tựu nổi bật và thẳng thắn nhìn nhận những mặt hạn chế, yếu kém trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, nhiệm vụ cụ thể trên từng lĩnh vực trong nhiệm kỳ 2011-2015 và đề ra giải pháp thực hiện mang tính chiến lược.

Về mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước 5 năm 2016-2020, ông Trần Văn Kiệt đánh giá cao và có một số kiến nghị như: Về 4 nguy cơ mà Đảng chỉ ra vẫn tiếp tục tồn tại và chưa có dấu hiệu khắc phục, đề nghị Trung ương có giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi. Trung ương cũng cần có biện pháp ngăn ngừa, chống suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống ở một số cán bộ, đảng viên; xử lý nghiêm, triệt để tệ nạn tham nhũng để xây dựng Đảng thật trong sạch, vững mạnh, theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, xây dựng Đảng thật trong sạch vững mạnh. Dự thảo cần bổ sung thêm các chỉ tiêu cần phấn đấu về giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ, tỷ lệ hộ nghèo, thoát nghèo nhờ tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách.

Ông Nguyễn Văn Kỳ, nguyên giáo viên ở thành phố Đà Nẵng chia sẻ: Tôi rất tâm đắc việc Đảng ta đưa các văn kiện của Đại hội Đảng lần thứ XII để toàn dân góp ý. Tôi mong muốn Đảng ta sẽ đổi mới một cách triệt để. Nhiệm kỳ vừa qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã có những chuyển biến, phát triển rất rõ ràng, tôi rất tin tưởng ở nhiệm kỳ tới Đảng ta sẽ càng phát huy hơn nữa những thành quả đã đạt được để đất nước ta ngày càng phát triển.

Kết tinh trí tuệ của dân tộc, của nhân dân

Từ Nghệ An, đảng viên 67 tuổi đảng Hà Văn Tải, cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên là Chánh Văn phòng tỉnh Nghệ Tĩnh (cũ) đánh giá: Đây là chủ trương hết sức đúng đắn, chứng tỏ rằng Đảng ta luôn luôn lấy dân làm gốc và thực hiện theo tư tưởng Hồ Chí Minh, sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Trí tuệ của Đảng là kết tinh trí tuệ của dân tộc, của nhân dân.

Sinh viên Trần Thị Thanh Trà - Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến tại Hội nghị đóng góp ý kiến Dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng. Ảnh: An Hiếu - TTXVN

Tuy nhiên, theo ông Hà Văn Tải, việc lấy ý kiến của quần chúng cũng rất khó khăn và phức tạp, bởi hiện nay có xu hướng người dân ngại va chạm, góp ý với Đảng, bởi vậy phải có phương pháp tốt, người dân mới dám nói. Cụ thể, khi người dân phản ánh điều đúng, Đảng phải tiếp thu công khai, lắng nghe. Nếu người dân nói không đúng cũng nên có cách trả lời lại hoặc giải thích cho dân rõ. Đặc biệt, Đảng phải chú ý lắng nghe, tiếp thu ý kiến của cán bộ lão thành cách mạng có trí tuệ, đội ngũ cán bộ khoa học có tâm huyết với sự nghiệp của Đảng và tiếp thu ý kiến của đội ngũ thanh niên, thành phần này vừa có kiến thức thời đại vừa là lực lượng quan trọng giúp Đảng vững mạnh. Ông Hà Văn Tải cũng mong muốn, kỳ vọng Đảng phải tự phê bình thật nghiêm túc, rõ ràng, dám nhìn thẳng vào sự thật. Trong Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII sắp tới, đại hội cần sáng suốt bầu Ban chấp hành có đức có tài, đặc biệt mạnh dạn đưa vào những cán bộ trẻ đã được đào tạo bài bản, vững vàng về chính trị, không có lợi ích nhóm, ông Hà Văn Tải đề nghị.

Đảng viên Nguyễn Hiền Tịnh ở phường An Hòa, quận Ninh Kiều (thành phố Cần Thơ) đánh giá cao việc công bố dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc của lần thứ XII của Đảng. Tuy nhiên, về “hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, ông Tịnh kiến nghị cần làm rõ mối quan hệ giữa các thành phần kinh tế; trong đó kinh tế nhà nước phải phát huy tốt vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đồng thời Nhà nước cần phải tạo khuôn khổ pháp luật cho các chủ thể kinh tế hoạt động nhằm đảm bảo sự cạnh tranh.

Ông Nguyễn Hiền Tịnh cũng cho rằng, Hiến pháp mới được sửa đổi và bổ sung nên những đạo luật liên quan đến kinh tế - xã hội phải được rà soát lại để phù hợp với những nội dung mới của Hiến pháp, với quá trình phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường. Được như thế, thì đất nước mới có một hành lang pháp lý an toàn để các chủ thể, các thành phần kinh tế yên tâm đầu tư.

Về “hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”, ông Tịnh cũng thống nhất với dự thảo và cũng đề xuất kiến nghị với Trung ương xây dựng các văn bản pháp luật nên phù hợp với thực tiễn, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của công dân, tránh ban hành các quy định không phù hợp, chồng chéo nhau.

Ông Nguyễn Ngọc Minh, cán bộ hưu trí hiện ở phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết việc Đảng đưa dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng ra công khai để toàn dân tham khảo, tham gia ý kiến thật sự là một việc làm đầy tính nhân văn và khẳng định Đảng là của dân, do dân và thật sự vì dân... "Tôi rất kỳ vọng với việc công bố Dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng sẽ được đông đảo người dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình và có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực", ông Minh nói.

Phóng viên TTXVN tại các địa phương

Phản hồi - Phản biện

Chính phủ với người dân

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản