Rà soát, đề xuất các dự án PPP có tính khả thi

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) vừa yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát, đề xuất các dự án có tính khả thi (nằm trong quy hoạch phát triển, có khả năng thu hồi vốn và hấp dẫn các nhà đầu tư...), chậm nhất ngày 10/3/2013 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp Danh mục dự án đầu tư PPP, trình Trưởng ban chỉ đạo phê duyệt.


Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương đẩy mạnh công tác đào tạo, tăng cường năng lực về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP). Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện việc kiện toàn Tổ công tác liên ngành về PPP. Đồng thời, tăng cường tính chủ động, tích cực phối hợp của các bộ, ngành có đại diện là Thành viên Ban Chỉ đạo nhằm đẩy mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ chung của Ban Chỉ đạo cũng như các nhiệm vụ về PPP thuộc lĩnh vực, ngành mình phụ trách.


Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương thành lập các bộ phận chuyên trách về PPP (Tổ, Ban PPP…) để quản lý và theo dõi dự án.


Theo Chinhphu.vn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN