Nhiều sai phạm trong quản lý tài chính tại Đảng ủy Khối doanh nghiệp Bắc Kạn

Từ Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Bắc Kạn đến kế toán, thủ quỹ đều có sai phạm, khuyết điểm, làm ảnh hưởng tới tổ chức, cơ quan, cá nhân và gây dư luận không tốt trong quần chúng nhân dân.

Đó là kết quả kiểm tra việc quản lý tài chính tại Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn do Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Kạn vừa tiến hành.

Cụ thể, ông Lý Quang Vịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp, trong thời gian giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp, chủ tài khoản cơ quan, do thiếu kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của kế toán và thủ quỹ trong việc quản lý, sử dụng tài chính của đơn vị, dẫn tới xảy ra nhiều sai phạm. Năm 2014, cơ quan Đảng ủy Khối đã chậm trích nộp tiền đảng phí lên cấp trên theo quy định; năm 2015 chậm chi trả tiền chế độ phụ cấp cấp ủy cho các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, cấp ủy viên ngoài khu vực Nhà nước, báo cáo viên cấp cơ sở; ký chứng từ thanh, quyết toán một số khoản chi phục vụ Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp nhiệm kỳ 2015-2020 không đúng thực tế và sử dụng số tiền này chi cho các hoạt động khác của cơ quan; thực hiện thiếu chặt chẽ và không đúng quy định trong công tác quản lý quỹ tiền mặt và công tác tài chính; không chỉ đạo kế toán báo cáo về kết quả hoạt động tài chính của cơ quan theo quy định.

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Kạn, khuyết điểm, vi phạm của ông Lý Quang Vịnh đã làm ảnh hưởng đến uy tín bản thân và tập thể cơ quan, gây dư luận xấu trong một bộ phận cán bộ, công chức cơ quan và đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp; do đó cần phải xem xét xử lý trách nhiệm. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét hình thức kỷ luật.

Bà Trương Thị Kiên, đảng viên Chi bộ Tài chính – Cơ yếu, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Kạn, nguyên kế toán cơ quan Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn, với trách nhiệm là kế toán cơ quan Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh (từ tháng 8/2013 - 3/2016) đã không kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ.

Ngoài ra, bà Trương Thị Kiên còn không tham mưu, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản của cơ quan; không tham mưu, kiểm tra quỹ tiền mặt của cơ quan theo quy định; không tham mưu để trích nộp tiền đảng phí lên cấp trên đúng thời gian quy định; sử dụng khoản tiền phụ cấp của một số Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp sai quy định; lập chứng từ thanh, quyết toán một số khoản kinh phí phục vụ Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp không đúng thực tế. Bên cạnh đó, bà Kiên cũng chưa kịp thời tham mưu cho lãnh đạo cơ quan về tình hình quản lý, sử dụng kinh phí của đơn vị và khoản kinh phí thiếu hụt; không thực hiện đối chiếu chứng từ, sổ sách giữa kế toán và thủ quỹ; việc quản lý, sử dụng các khoản thu, chi phát sinh của đơn vị không chặt chẽ. Khuyết điểm, sai phạm của bà Trương Thị Kiên đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo.

Bà Lục Thị Nguyệt, thủ quỹ Cơ quan Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn, đã không mở sổ quỹ tiền mặt để ghi chép các khoản thu, chi của đơn vị; không chi trả kịp thời các khoản tiền phụ cấp của một số đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh và phụ cấp báo cáo viên, cấp ủy viên cơ sở khu vực ngoài Nhà nước và sử dụng nguồn kinh phí này sai mục đích; không tham mưu, đề xuất thủ trưởng cơ quan thực hiện kiểm quỹ tiền mặt, không thực hiện việc đối chiếu chứng từ giữa thủ quỹ và kế toán; nộp đảng phí lên cấp trên không đúng thời gian quy định. Khuyết điểm, sai phạm của bà Lục Thị Nguyệt đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách.

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Kạn, ngay tại cơ quan Đảng đã để xảy ra nhiều sai phạm, khuyết điểm làm giảm uy tín của tổ chức, cá nhân; gây dư luận không tốt trong cán bộ và quần chúng nhân dân. Những sai phạm, khuyết điểm đã được làm rõ và có hình thức kỷ luật xác đáng, qua đó góp phần củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân.

Thanh Yến (TTXVN)
Thanh tra Chính phủ phát hiện hàng loạt sai phạm tại Tổng Công ty Cảng hàng không VN
Thanh tra Chính phủ phát hiện hàng loạt sai phạm tại Tổng Công ty Cảng hàng không VN

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 27/TB-TTCP về Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản, cổ phần hóa, thoái vốn và tái cơ cấu Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN