Kiến nghị Chính phủ sớm trình dự án Luật Biểu tình

Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ cần khẳng định dứt khoát về việc có hay không trình dự án Luật Biểu tình bởi đây là dự án luật nhạy cảm, nhận được sự quan tâm theo dõi của đông đảo đại biểu Quốc hội và cử tri.

Sáng 24/2, trong phiên họp thứ 45, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bàn thảo về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 11 sẽ diễn ra vào cuối tháng 3/2016. Đặc thù của kỳ họp lần này chủ yếu tập trung cho công tác tổng kết nhiệm kỳ khóa XIII, song, bên cạnh đó, Quốc hội cũng sẽ xem xét, thông qua 7 dự án luật nhằm tiếp tục triển khai thi hành Hiến pháp 2013.

Buổi làm việc ghi nhận nhiều ý kiến các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 của Quốc hội đã thông qua, khẩn trương trình dự án Luật Biểu tình để tiến hành thẩm tra, hoàn thiện dự thảo, trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 11.

Không lùi thời hạn trình Luật Biểu tình


Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN

Tờ trình về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 11 do Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày cho biết, theo dự kiến chương trình, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 7 dự án luật, gồm: Luật Tiếp cận thông tin; Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi); Luật báo chí (sửa đổi); Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi); Luật Dược (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi).

Đối với dự án Luật biểu tình – nội dung nhận được nhiều ý kiến quan tâm tại buổi thảo luận, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ cần khẳng định dứt khoát về việc có hay không trình dự án này bởi đây là dự án luật nhạy cảm, nhận được sự quan tâm theo dõi của đông đảo đại biểu Quốc hội và cử tri. Theo Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng – An ninh Nguyễn Kim Khoa, Uỷ ban đã lên kế hoạch và hiện đã sẵn sàng cho công tác thẩm tra sơ bộ và thẩm tra chính thức, tuy nhiên đến nay Chính phủ vẫn chưa trình dự án luật này.

“Chính phủ cần báo cáo rõ ràng để Thường vụ Quốc hội báo cáo với Quốc hội. Nếu tháng này Chính phủ không có chương trình xem xét thì đề nghị lùi dự án luật vì không đủ thời gian thẩm tra trong khi luật này rất nhạy cảm. Nếu không kịp thì khuyết điểm sẽ báo cáo Quốc hội”, ông Nguyễn Kim Khoa nói.

Về nội dung này, sau khi nghe các ý kiến thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng kết luận: Việc xây dựng dự án Luật Biểu tình đã nhận được ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị cũng như có trong chương trình kế hoạch xây dựng luật nên không có cớ gì không trình Quốc hội. Việc chuẩn bị chưa xong thì tiếp tục phối hợp giữa các bên để thực hiện đúng nội dung chương trình như kết luận của Chủ tịch Quốc hội tại đầu phiên họp 45 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.
Như vậy, nếu diễn ra đúng thời gian, kế hoạch, theo quy trình, sau khi Chính phủ trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét Dự án Luật Biểu tình tại phiên họp thứ 46 vào tháng 3 tới, trước khi khai mạc Kỳ họp thứ 11.

Đôn đốc việc hoàn tất các báo cáo trình Quốc hội

Theo Tờ trình ban đầu, do Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày tại buổi làm việc, Kỳ họp thứ 11 sẽ diễn ra khoảng 16 ngày, dự kiến khai mạc vào ngày 21/3 và bế mạc vào ngày 9/4.

Nhiều ý kiến đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục nghiên cứu để sắp xếp chương trình Kỳ họp theo hướng có trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên việc trình bày các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ vào thời điểm đầu Kỳ họp và tiến hành truyền hình, phát thanh trực tiếp để đại biểu, cử tri tiện theo dõi. Chỉ đạo nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng lưu ý cần bố trí việc trình bày các báo cáo tổng kết cần đảm bảo cân đối, khoa học và hài hòa trong chương trình Kỳ họp.

Buổi thảo luận cũng ghi nhận những ý kiến đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội khẩn trương phối hợp với các văn phòng liên quan, đặc biệt là Văn phòng Chính phủ để đôn đốc việc trình các dự thảo, báo cáo để Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, cơ quan của Quốc hội tiến hành thẩm tra, đảm bảo chất lượng các báo cáo trước khi trình Quốc hội. Dự kiến, Kỳ họp sẽ dành 3,5 ngày cho việc xem xét các báo cáo và định hướng rõ những vấn đề cần tập trung thảo luận, đánh giá, đặc biệt là những bài học kinh nghiệm, vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu đổi mới trong nhiệm kỳ tới.

Tăng cường giám sát thực hiện kiến nghị kiểm toán


Trước đó, cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về báo cáo công tác Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIII.

Theo Báo cáo của Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Vạn, nhiệm kỳ Khóa XIII, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính 101.037 tỷ đồng; kiến nghị sửa đổi bổ sung, thay thế, hủy bỏ 360 văn bản; chuyển 9 hồ sơ về 11 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang cơ quan điều tra để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Kiểm toán Nhà nước đã kiểm toán 106 lượt tập đoàn, tổng công ty, kiến nghị tăng thu 9.843 tỷ đồng, phát hiện, điều chỉnh giảm tổng tài sản/nguồn vốn 6.511 tỷ đồng; giảm doanh thu, thu nhập 1.370 tỷ đồng, tăng chi phí 4.475 tỷ đồng. Qua tiến hành kiểm toán 5.285 lượt dự án các loại, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính 12.990 tỷ đồng. Thực hiện trách nhiệm trong công tác phòng chống tham nhũng, Kiểm toán Nhà nước đã cung cấp 54 bộ hồ sơ, tài liệu cho cơ quan điều tra, cơ quan Nhà nước khác và đại biểu Quốc hội để phục vụ kiểm tra, giám sát. 5 năm qua, đã có 39 sinh viên xuất sắc, thủ khoa từ các trường đại học trong và ngoài nước được tuyển dụng làm cán bộ Kiểm toán Nhà nước theo cơ chế thu hút nhân tài. Tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, Kiểm toán Nhà nước đã kiên quyết xử lý kỷ luật đối với 53 công chức, trong đó có 5 cá nhân bị buộc thôi việc, ngăn chặn và xử lý kịp thời các sai sót, vi phạm hạn chế tối đa các hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu đơn vị được kiểm toán.

Đánh giá kết quả hoạt động của Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ Khóa XIII, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, với vị thế là cơ quan chuyên môn kiểm tra tài chính Nhà nước do Quốc hội thành lập; hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật đã được Hiến định, hoạt động của Kiểm toán Nhà nước đã góp phần làm lành mạnh nền tài chính quốc gia, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, hỗ trợ đắc lực cho các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Chính phủ trong hoạt động quản lý, sử dụng ngân sách, vốn và tài sản Nhà nước đảm bảo hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội theo mục tiêu Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Song, theo phân tích của Ủy ban Tài chính – Ngân sách, việc đổi mới công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán chuyển biến chưa nhiều, một số trọng tâm, mục tiêu, nội dung trong kế hoạch kiểm toán chưa phù hợp với thực tế, việc khắc phục chồng chéo, trùng lắp trong thực hiện kế hoạch kiểm toán với kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng khác chưa được khắc phục triệt để. Thời gian tiến hành kiểm toán còn dài; chất lượng báo cáo Kiểm toán của một số cuộc kiểm toán còn hạn chế; tỷ lệ thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước hàng năm chưa cao; một số kết luận còn chưa sát với thực tế, thiếu bằng chứng thuyết phục nên dẫn đến có những kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước không được thực hiện do các đơn vị, địa phương được kiểm toán chưa nhất trí với kết quả kiểm toán.

Các ý kiến tại buổi thảo luận đều đánh giá cao kết quả công tác kiểm toán nhiệm kỳ khóa XIII, song bày tỏ quan ngại về việc triển khai thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; ngoài ra, mặc dù phát hiện sai phạm sau kiểm toán là rất lớn nhưng việc xử lý sai phạm về hình sự, phòng, chống tham nhũng còn hạn chế.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý viện dẫn Luật Kiểm toán Nhà nước quy định trách nhiệm của Chính phủ trong việc đôn đốc kiến nghị của kiểm toán. Tuy nhiên, để đảm bảo thực hiện tốt vấn đề này cần huy động sức mạnh tổng hợp của các cơ quan Nhà nước tương tự như việc thực thi các bản án của Tòa án. Ông Phan Trung Lý cũng đề nghị tăng cường hơn nữa vai trò của cơ quan kiểm toán tại Quốc hội và trong nhận thức chung của toàn xã hội; tăng cường các chế tài mạnh đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc không thực thi nghiêm túc các kết luận kiểm toán.

Quang Vũ (TTXVN)

Chính trị

Chính phủ với người dân

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản