Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng làm việc với Thành ủy Hải Phòng

Sáng 30/5, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thường trực Tiểu ban Văn kiện, Tổ trưởng Tổ biên tập Văn kiện Đại hội XIV, làm Trưởng đoàn đã khảo sát, làm việc với thành phố Hải Phòng.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc với Thành ủy Hải Phòng. Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN

Đoàn đã có buổi làm việc với Thành ủy, các thủ trưởng, lãnh đạo phụ trách các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Thành ủy Hải Phòng đã báo cáo kết quả 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng tại thành phố; việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội trong nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI; công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường đối ngoại; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; các định hướng phát triển của thành phố trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng bộ và nhân dân Hải Phòng qua gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và gần 4 năm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI. Thành ủy Hải Phòng đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, lãnh đạo chính quyền và nhân dân thành phố đạt được nhiều kết quả phát triển vượt bậc. Kinh tế Hải Phòng trong nhiều năm liền duy trì tăng trưởng GRDP ở mức hai con số, là hình mẫu về sự phát triển nhanh và bền vững. Đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân không ngừng được nâng cao. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội thành phố được đầu tư xây dựng theo hướng đồng bộ, hiện đại, gắn với quá trình đô thị hóa. Đặc biệt, Hải Phòng đã tiên phong, chủ động trong việc thu hút các nhà đầu tư chiến lược, góp phần thúc đẩy các ngành công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ cảng biển – logistics và du lịch - thương mại trở thành những trụ cột của nền kinh tế thành phố. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và bảo vệ môi trường được quan tâm, phát triển. Quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả tích cực.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố; sự chủ động, tích cực phát huy vai trò, vị thế của một thành phố trực thuộc Trung ương; thực hiện các đột phá trong thu hút đầu tư, mở rộng không gian phát triển đô thị, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển nhà ở đô thị... là những kinh nghiệm có giá trị tham khảo đối với nhiều địa phương và cả nước trong quá trình đổi mới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị lãnh đạo thành phố tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đã đề ra; nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân đô thị; tăng cường liên kết vùng và tham gia có hiệu quả vào các hành lang kinh tế; đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực; triển khai mô hình Khu thương mại tự do... thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030, đưa Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp hiện đại, văn minh, bền vững, khẳng định vai trò động lực phát triển của đất nước.

Đoàn công tác ghi nhận và tổng hợp những kiến nghị của thành phố Hải Phòng để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Chiều cùng ngày, Đoàn sẽ có buổi khảo sát tại Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội tại Tổng kho 3 Lạc Viên, Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở công nhân viên của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Pegatron Việt Nam, Khu công nghiệp DEEP C 2A trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Đoàn Minh Huệ (TTXVN)
Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng làm việc với Tỉnh ủy Quảng Ninh
Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng làm việc với Tỉnh ủy Quảng Ninh

Ngày 29/5, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thường trực Tiểu ban Văn kiện, Tổ trưởng Tổ biên tập Văn kiện Đại hội XIV, làm Trưởng đoàn đã khảo sát, làm việc tại tỉnh Quảng Ninh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN